Navigeringsmeny
Anmälan om miljöskada

Anmälan om miljöskada

Vid miljöskador och -olyckor ligger det primära ansvaret för räddningsverksamheten hos områdets räddningsväsende. Vid en miljöskada ska man ringa nödnumret 112. Man ska helst också kontakta kommunens miljömyndighet.

NTM-centralerna utreder orsakerna till miljöskadorna, bedömer konsekvenserna och deltar i det förebyggande arbetet.


Regional information


Uppdaterad: 21.11.2022