Navigeringsmeny
Miljökonsekvensbedömning - ingressi

Miljökonsekvensbedömning

Människans verksamhet påverkar alltid på något sätt befolkningen, naturen och dess mångfald, den byggda miljön, landskapet eller naturresurserna. Syftet med miljökonsekvensbedömning är att säkerställa att miljökonsekvenser för verksamhets som planeras utreds med tillräcklig noggrannhet när projektet medför betydande skadliga miljökonsekvenser.

Miljökonsekvenserna kan bedömas i ett förfarande för miljökonsekvensbedömning av projekt (MKB-förfarande) samt i ett förfarande för bedömning av myndigheternas egna planer och program (SMB-förfarande).

Syftet är också att öka tillgången till information och möjligheterna att delta. Alla som kan påverkas av projektet får delta i MKB-förfarandet (t.ex. områdets invånare, organisationer och myndigheter).

MKB-förfarandet tillämpas på projekt och ändringar i dem som sannolikt har betydande miljökonsekvenser. I MKB-lagen och -förordningen definieras de projekt på vilka MKB-förfarandet alltid ska tillämpas. Projekten kan till exempel vara motorvägar, gruvor, avfallshanteringsanläggningar eller vindkraftverk. Initiativet till att inleda förfarandet för miljökonsekvensbedömning tas av den projektansvarige.

Förfarandet kan också tillämpas på andra projekt än sådana som definieras i lag eller förordning, om de anses medföra betydande skadliga miljökonsekvenser. Initiativet till bedömning av behovet av MKB-förfarande kan komma från vem som helst, såsom medborgare, medborgarorganisationer, projektansvariga eller andra myndigheter. Initiativet måste göras i skriftlig form.

Vi på NTM-centralen fungerar som kontaktmyndighet som styr och övervakar förfarandet. Vi ger också utlåtanden om miljöbedömningen av planer och program (SMB).

Ärenden i MKB-förfarandet:

Mer information:


Regional information


Ta kontakt

Uppdaterad: 08.01.2024