Ympäristökasvatus

Alueelliset yhteistyöryhmät

Ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät

Kestävän kehityksen edistämisessä jos missä on yhteistyö tarpeen. Lähes joka puolella Suomea toimii alueellinen ympäristökasvatuksen, ympäristötietoisuuden tai kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmä tai -verkosto.

Nämä ryhmät tuovat saman pöydän ääreen monenlaiset, samalla alueella toimivat kestävän elämäntavan edistäjät. Tuloksena on konkreettisia yhteistyöprojekteja ryhmän organisaatioiden kesken, alueellisia koulutuspäiviä, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta - ja kannustusta jokaisen mukanaolijan omaan työhön. Kullakin ryhmällä on oma tapansa toimia.

ELY-keskukset ovat useilla alueilla toimineet ryhmän koollekutsujina. Myös monet muut organisaatiot ovat ottaneet verkostoissa vetovastuuta.

Jos yhteistyö kiinnostaa, ota yhteyttä oman alueesi ryhmään!

  • "Luonnollisesti yhdessä. Ympäristökasvatuksen käsikirja" on käytännöllinen apu ympäristökasvatuksen verkostojen toimijoille. Käsikirjaan on koottu Sillanrakentajat-hankkeen (2020 - 21) aikana toteutetun valtakunnallisen kyselyn ja webinaarien aineistoa sekä konkreettisia työkaluja niin alueellisen ympäristökasvatusverkoston perustamiseen kuin toiminnan kehittämiseenkin.

  • Käytössämme on yhteinen kehrätunnus. Aineisto on tarjolla kaikkien ympäristökasvatustyötä tekevien käyttöön.

    Tunnuksen käyttö vahvistaa ympäristökasvatuksen merkitystä ja tuo esille sen monimuotoisuuden. Tunnus lisää ympäristökasvatuksen tunnettuutta.

    Tunnus on tehty Lounais-Suomessa. Tunnus ja graafinen ohje sen käyttöön onkin ladattavissa Lounais-Suomen YmpäristöNyt-sivuilta:

  • Ympäristöministeriö tukee vuosittain ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviä hankkeita. Hankkeiden rahoitus tulee valtion talousarvion momentilta 35.01.65 - "Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon". Määrärahaa saa käyttää kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

    Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Hankeavustukset ovat valtionavustuslain laissa määriteltyjä erityisavustuksia.

Päivitetty: 13.12.2023