Ympäristökasvatus

Alueelliset yhteistyöryhmät

Ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät

Kestävän kehityksen edistämisessä jos missä on yhteistyö tarpeen. Lähes joka puolella Suomea toimii alueellinen ympäristökasvatuksen, ympäristötietoisuuden tai kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmä tai -verkosto.

Nämä ryhmät tuovat saman pöydän ääreen monenlaiset, samalla alueella toimivat kestävän elämäntavan edistäjät. Tuloksena on konkreettisia yhteistyöprojekteja ryhmän organisaatioiden kesken, alueellisia koulutuspäiviä, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta - ja kannustusta jokaisen mukanaolijan omaan työhön. Kullakin ryhmällä on oma tapansa toimia.

ELY-keskukset ovat useilla alueilla toimineet ryhmän koollekutsujina. Myös monet muut organisaatiot ovat ottaneet verkostoissa vetovastuuta.

Jos yhteistyö kiinnostaa, ota yhteyttä oman alueesi ryhmään!

  • "Luonnollisesti yhdessä. Ympäristökasvatuksen käsikirja" on käytännöllinen apu ympäristökasvatuksen verkostojen toimijoille. Käsikirjaan on koottu Sillanrakentajat-hankkeen (2020 - 21) aikana toteutetun valtakunnallisen kyselyn ja webinaarien aineistoa sekä konkreettisia työkaluja niin alueellisen ympäristökasvatusverkoston perustamiseen kuin toiminnan kehittämiseenkin.

  • Käytössämme on yhteinen kehrätunnus. Aineisto on tarjolla kaikkien ympäristökasvatustyötä tekevien käyttöön.

    Tunnuksen käyttö vahvistaa ympäristökasvatuksen merkitystä ja tuo esille sen monimuotoisuuden. Tunnus lisää ympäristökasvatuksen tunnettuutta.

    Tunnus on tehty Lounais-Suomessa. Tunnus ja graafinen ohje sen käyttöön onkin ladattavissa Lounais-Suomen YmpäristöNyt-sivuilta: