Ympäristökasvatus

Alueelliset yhteistyöryhmät

Visuaalinen banneri LUKKI tuntitarjottimesta.

Ympäristömme opettaa meitä valtavasti ja opitusta tiedosta rakentuu konkretiaa lähiympäristössämme. LUKKI-tuntitarjottimen kantava voima onkin, että tieto loksahtaa paikoilleen kohdatessaan tutun ja arkisen ympäristönsä.

Ensimmäisen tuntitarjottimen teemana on ulkona oppiminen. Oppitunnit ovat osallistavia ja otteeltaan tutkivia. Ne edistävät valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteita (mm. L1, L2 ja L7) ja niiden tavoitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään sekä luontoa että rakennettua ympäristöä ilmiöineen ja ohjata heitä ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt ja tulevaisuudessa.

Kaikki oppitunnit ovat kouluille maksuttomia. LUKKI-tuntitarjottimen sisällön on tuottanut LUKKI luonto- ja ympäristökasvatus Kainuu -verkosto. Kaikki oppitunnit noudattavat LYKE-verkoston ja Opetusalan ammattijärjestön kokoamaa muistilistaa ja ohjeita.

Tuntien tarjoavat toimivat omien resurssiensa mukaisesti. Tunteja on tarjolla rajoitetusti. Ilmoitamme tuntikuvausten yhteydessä, mikäli tunnit ovat varattu loppuun.

LUKKI tuntitarjotin

 • Työpajassa syvennytään lähiluonnon tarkkailuun kaikilla aisteilla, tutkiskellaan oppilaan omaa luontoyhteyttä ja jaetaan ajatuksia yhteisesti luovien harjoitteiden kautta. Työpaja pohjautuu luonnon tutkittuihin hyvinvointivaikutuksiin. Oppilasta kannustetaan luovaan leikkiin, aistien elpymiseen luonnossa sekä kutsutaan kokemaan koulun lähiluontoa uudella tavalla.

  Kohderyhmä: 1.–6. lk
  Kesto: 60 min
  Toteutus: ulkona lähiluonnossa sulanmaan aikana

  Luontoyhteyspajan toteuttaa Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri, joka on saanut Lähilahja-rahoitusta Lähitapiola Kainuu-Koillismaalta.

 • Työpajassa opastetaan oppilaita jätteiden lajitteluun kotona. Aiheeseen syvennytään lajittelemalla oikeita jätteitä ensin sen mukaan, kuinka oppilaat lajittelisivat ne kotonaan, ja sitten oikeaoppisesti yhdessä pohtien. Lajittelun harjoittelemisen lisäksi tutustutaan jätteen hyödyntämiseen, kiertotalouteen sekä kestävän kehityksen perusideaan.

  Kohderyhmä: esikoulu, peruskoulu, toinen aste, alempi korkea-aste
  Kesto: 45–60 min
  Toteutus: ulkona tai sisätiloissa

  Roskapussipajan toteuttaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi.

 • Monimuotoiset hyönteiset -paketti avaa hyönteisten monimuotoista maailmaa ja niiden roolia luonnossa sekä indikaattoreina ympäristömme muutoksille. Muutoksia käydään läpi hyönteislajien erityisvaatimusten avulla ja pitkäaikaisseurantojen perusteella.

  Kohderyhmä: peruskoulu (1.–9. lk) ja tarvittaessa toinen aste
  Kesto: 60–120 min
  Toteutus: luento

  Työpajan toteuttaa Kainuun ELY-keskus, jonka lakisääteisiin tehtäviin kuuluu tuottaa ja jakaa ympäristöä koskevaa tietoa sekä parantaa ympäristötietoutta Kainuussa.

 • Vesistöasiantuntijan johtamalla pilkkiretkellä selviää muun muassa, mitä kalat puuhaavat talvella, miten järven alla riittää happea ja voivatko kalat kertoa vesistöjen hyvästä tilasta. Lisäksi pureudutaan siihen, miten jokainen voi itse vaikuttaa vesistöjen tilaan.

  Kohderyhmä: peruskoulu
  Kesto: 3–6 h
  Toteutus: alueen lähijärvellä talvella

  Työpajan toteuttaa Kainuun ELY-keskus, jonka lakisääteisiin tehtäviin kuuluu tuottaa ja jakaa ympäristöä koskevaa tietoa sekä parantaa ympäristötietoutta Kainuussa.

 • Mitä on viherpesu ja mistä tietää, millainen on hyvä ostopäätös? Viherpesutyöpajassa pohditaan kestävän kehityksen teemoja sekä sitä, miten olla vastuullinen kuluttaja.
  Kohderyhmä: peruskoulu (1.–9.lk)
  Kesto: 60 min
  Toteutus: ulkona, lähikaupassa tai sisätiloissa

  Työpajan toteuttaa Kainuun ELY-keskus, jonka lakisääteisiin tehtäviin kuuluu tuottaa ja jakaa ympäristöä koskevaa tietoa sekä parantaa ympäristötietoutta Kainuussa.

 • Työpajassa syvennytään siihen, mistä sähköä saadaan ja miksi sitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lisäksi perehdytään siihen, kuinka tuulesta syntyy sähköä sekä yleisesti tuulivoimaloihin.

  Kohderyhmä: peruskoulu (1.–9. lk)
  Kesto: 60–90 min
  Toteutus: työpaja

  Työpajan toteuttaa Kainuun ELY-keskus, jonka lakisääteisiin tehtäviin kuuluu tuottaa ja jakaa ympäristöä koskevaa tietoa sekä parantaa ympäristötietoutta Kainuussa.

 • Vieraslajit tutuiksi -paketin tavoitteena on lisätä vieraslajitietoisuutta osaksi biologian ja maantiedon opetusta. Se tarjoaa opettajille diaesityksen sekä videotallenteen, jossa Vieraslajit Veks! -projektin Ville Juntunen avaa dioja tarkemmin. Lisäksi pakettiin kuuluu oppilaille tulostettavaa materiaalia.

  Opetus on tarkoitus jakaa kahteen osaan. Ensimmäisenä tutustutaan vieraslajeihin ja niiden torjuntaan teoriassa, sitten lähdetään lähiympäristöön bongaamaan ja torjumaan vieraslajeja. Lisäksi tutustutaan iNaturalist-mobiiilisovellukseen, joka auttaa kasvien ja eliöiden tunnistamisessa. Sovelluksen käyttö voi vahvistaa luontoyhteyttä sekä kiinnostusta lähiympäristöön ja on työkalu vieraslajien torjunnassa.

  Materiaalipaketin avulla opettaja voi pitää oppitunnit itse osana muuta opetusta, mutta myös ohjaaja on saatavilla paikalle sovittaessa.

  Kohderyhmä: peruskoulu (1.–9. lk), soveltuu myös vanhemmille
  Kesto: 2–3 h
  Toteutus: mieluiten kasvukauden alussa loppukeväällä

  Vieraslajit tutuiksi -paketin toteuttaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi ja Vieraslajit Veks! -hanke.

 • tulossa

Varaa ympäristökasvatuksen tunti

 • Lähetä sähköpostia otsikolla LUKKI tuntitarjotin seuraavat tiedot:

  Mistä tunnista olet kiinnostunut?
  Mille kohderyhmälle tuntia tarjotaan?
  Onko paikkatoiveita tunnin pitämiselle?
  Muita ajatuksia tai toiveita, joita haluaisit meidän huomioivan?

  osoitteeseen [email protected] 

  Ympäristökasvattajamme ovat näiden toiveiden pohjalta teihin yhteydessä.

Esite

Löydät meidät Facebookista

Päivitetty: 24.10.2022