Ympäristökasvatus

Alueelliset yhteistyöryhmät

Ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät

Kestävän kehityksen edistämisessä jos missä on yhteistyö tarpeen. Lähes joka puolella Suomea toimii alueellinen ympäristökasvatuksen, ympäristötietoisuuden tai kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyöryhmä tai -verkosto.

Nämä ryhmät tuovat saman pöydän ääreen monenlaiset, samalla alueella toimivat kestävän elämäntavan edistäjät. Tuloksena on konkreettisia yhteistyöprojekteja ryhmän organisaatioiden kesken, alueellisia koulutuspäiviä, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta - ja kannustusta jokaisen mukanaolijan omaan työhön. Kullakin ryhmällä on oma tapansa toimia.

ELY-keskukset ovat useilla alueilla toimineet ryhmän koollekutsujina. Myös monet muut organisaatiot ovat ottaneet verkostoissa vetovastuuta.

Jos yhteistyö kiinnostaa, ota yhteyttä oman alueesi ryhmään!

 • "Luonnollisesti yhdessä. Ympäristökasvatuksen käsikirja" on käytännöllinen apu ympäristökasvatuksen verkostojen toimijoille. Käsikirjaan on koottu Sillanrakentajat-hankkeen (2020 - 21) aikana toteutetun valtakunnallisen kyselyn ja webinaarien aineistoa sekä konkreettisia työkaluja niin alueellisen ympäristökasvatusverkoston perustamiseen kuin toiminnan kehittämiseenkin.

 • Käytössämme on yhteinen kehrätunnus. Aineisto on tarjolla kaikkien ympäristökasvatustyötä tekevien käyttöön.

  Tunnuksen käyttö vahvistaa ympäristökasvatuksen merkitystä ja tuo esille sen monimuotoisuuden. Tunnus lisää ympäristökasvatuksen tunnettuutta.

  Tunnus on tehty Lounais-Suomessa. Tunnus ja graafinen ohje sen käyttöön onkin ladattavissa Lounais-Suomen YmpäristöNyt-sivuilta:

 • Ympäristöministeriö tukee vuosittain ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviä hankkeita. Hankkeiden rahoitus tulee valtion talousarvion momentilta 35.01.65 - "Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon". Määrärahaa saa käyttää kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen.

  Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Hankeavustukset ovat valtionavustuslain laissa määriteltyjä erityisavustuksia.

  Vuonna 2023 myönnettävien avustusten hakuaika on 18.10.-30.11.2022. Haun erityisteema on elävä kulttuuriperintö. Lue lisää avustushausta.

Päivitetty: 21.10.2022