Ympäristökasvatus

Alueelliset yhteistyöryhmät

Miten kaikki alkoikaan?

Kaikille avoin maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyö alkoi Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 1997 maakunnallisen ympäristötietoisuuden koordinaatioryhmän ohjaamana Pohjois-Pohjanmaan ympäristöohjelman teon yhteydessä. Lähtökohtana oli maailmanlaajuinen kestävän kehityksen toimintaohjelma. Visiona oli, että perustetaan pysyvä, edustava ympäristötietoisuustoimikunta. Visio toteutui. Toiminnan käynnistäjänä oli Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus.

Koska ympäristöasiat ovat tulleet yhä useamman tahon pysyväksi toiminta-alueeksi, muutettiin työtapaa vuoden 2003 alusta siten, että maakunnallista ympäristötietoisuustoimintaa johtaa vaihtuva taho. Johdossa oleva taho rakentaa toimintavuoden sisällön omista lähtökohdistaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan perustavoite on kestävä elämäntapa: "Hyvä ympäristö - terve elämä".

 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuustoiminnan vuositeemat ja koordinoijat 1997-2022

 

Vuosien 1997-2001 vetovastuusta vastasi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus:

1997                Rakennettu ympäristö
1998                Tiedän paikan armahan
1999                Kuluta ja käytä kestävästi
2000                Lähiluonto on tärkeä, miksi sotkea ja särkeä
2001                Hankinnat ja ympäristö

Uudelleen järjestäytyminen ja vetovastuun vaihtuminen vuosittain:

 2003                Ympäristöjärjestelmät ja teollisuusympäristöjen visuaaliset seikat,                                                                           Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
 2004-2005       Oppia ympäristön hyväksi, Oulun yliopisto
 2005                Pellolta pöytään, ProAgria Oulun Maaseutukeskus
 2006                Maankäyttö ja tiemaisema, Tielaitos
 2007                Metsät, Metsähallitus
 2008                Elävä joki, Pohjois-Pohjanmaan liitto                                                                
 2009                Puhtaasti liikkeelle, Oulun seudun ympäristötoimi
 2010                Hiljennä hetkeksi, Oulun Hiippakunnan tuomiokapituli
 2011                Kiireen keskellä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 2012                Kestävä kehitys osa osaamista, Oulun ammattikorkeakoulu
 2013                Kestävä harrastustoiminta, Oulun 4H-piiri
 2014-15          Ympäristösivistys, Maaseudun sivistysliitto MSL
 2016                Yhteinen ympäristömme, Rokua Geopark
 2017                Luonto liikuttaa, Metsähallitus
 2018-19          Vieraslajien torjunta, ProAgria ja Oulun maa- ja kotitalousnaiset
 2020                ”koronavuosi ”
 2021-22          Kokkaa ja korjaa -askeleita vähähiilisyyteen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

 

Entä tulevina vuosina, olisiko vuorossa teidän tapanne toimia, teidän aihepiiristänne ideat poimien? Jotain uutta, vai venettä keinuttamatta edeten? Ilmoita itsesi tai kaverisi, mietitään yhdessä!

 

 

Ota yhteyttä:

Ympäristökasvatuksen yhteyshenkilö Saara Pouta, [email protected], p. 040 8250 266

Ilmasto- ja kiertotalousasiantuntija Sanna Moilanen, [email protected], p. 050 396 7674

Päivitetty: 12.01.2024