Navigeringsmeny

Maaseudun yritystuet

Landsbygdens företagsstöd

Syftet med landsbygdens företagsstöd är att öka utkomstmöjligheterna och arbetsplatserna på landsbygden. Nu är det också möjligt att söka landsbygdens företagsstöd elektroniskt via Hyrrä-tjänsten. Företagsstödformer som kan sökas är

  • Nyetableringsstöd
  • Investeringsstöd
  • Genomförbarhetsstudie i samband med investering

Innan man lämnar ansökan om landsbygdens företagsstöd rekommenderas det att man kontaktar NTM-centralernas sakkunniga.

Landsbygdens företagsstöd söks i Landsbygdsverkets elektroniska Hyrrä-tjänst, där man också hittar anvisningar för att använda tjänsten.

 


Regional information


Uppdaterad: 17.11.2023