Navigeringsmeny
Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskuksessa - ingressi sv

Dataskydd och behandling av personuppgifter vid NTM-centraler

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter sparas enbart av välgrundad orsak. I huvudsak behövs uppgifterna för Närings- trafik- och miljöcentralens lagstadgade uppgifter, genomförande av tjänster och kommunikation.

Det är frivilligt att använda NTM-centralens webbtjänster och de personuppgifter som angetts behandlas inte för andra ändamål än de som presenteras. Till exempel då nyhetsbrev ocn meddelanden beställs  begärs beställarens e-postadress, så att nyheter och meddelanden kan sändas i elektronisk form till beställaren.

Uppgifter behandlas av NTM-centralens anställda samt samarbetspartner och underleverantörer som producerar tjänster, med vilka NTM-centralen avtalat om behandling av personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen.

Uppgifter förvaras enbart under tiden som de behövs för uppdraget i fråga eller enligt det som stadgats om förvaringstider.

Tjänstenanvändarens rättigheter

Som tjänsteanvändare har du rätt att bland annat få information om dina uppgifter som sparats och vem om behandlar dina uppgifter. Dessutom kan du granska dina uppgifter som vi sparat och vid behov uppdatera dem.

 1. Rätt att granska egna uppgifter
  Du kan begära och få se dina personuppgifter som sparats i tjänsterna genom att sända en undertecknad begäran om uppgifter per post eller e-post till registratorskontoret vid NTM-centralen. Begäran om uppgifter ska sändas till NTM-centralen där du uträttat ärenden. Detta är i allmänheten NTM-centralen i din region. NTM-centralernas kontaktuppgifter hittas via länken nedan:

  Blankett för begäran om uppgifter
  Registraturens kontaktuppgifter
   
 2. Rätta eller komplettera uppgifter
  Om du upptäcker brister eller fel i dina uppgifter, kan du begära att uppgifterna rättas. I så fall ber vi dig uppge vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är felaktig samt hur uppgifterna borde ändras, eller berätta vilken uppgift som borde kompletteras och hur. Sänd en skriftlig begäran att uppgifterna ska rättas till registratorskontoret vid din NTM-central.

  Registraturens kontaktuppgifter
   
 3. Begränsa behandlingen
  Om du meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av dem begränsas tills uppgifternas riktighet säkerställts.
   
 4. Ångra samtycke till användning av uppgifter
  Du kan begära skriftligt att NTM-centralen raderar dina uppgifter i tjänsten. Du kan sluta beställa på nyhetsbrevet via funktionen i slutet av nyhetsbrevet.
   
 5. Klagomål eller besvär gällande behandlingen av personuppgifter
  Vid behov kan du anföra klagomål eller besvär till dataskyddsombudsmannen om behandlingen av dina personuppgifter.

  Dataombudsmannens byrå (tietosuoja.fi)

Kontaktuppgifter

Om du behöver mera information om behandlingen av dina personuppgifter vid NTM-centralen, begär vi att du kontaktar NTM-centralens dataskyddsansvarige tietosuoja.keha@ely-keskus.fi.

Uppdaterad: 24.11.2022