Navigeringsmeny
Tietoa ely-keskus.fi -verkkopalvelusta - SVE

Information om webbtjänsten 

Innehållet i tjänsten 

NTM-centralernas webbtjänst finns på adressen www.ely-keskus.fi.  

För webbplatsen svarar NTM-centralernas och TE-byråernas förvaltnings- och utvecklingscentrals (UF-centralen) nätleverans. Webbplatsen underhålls i samarbete med NTM-centralerna och deras kundbetjäningscentraler. 

Webbtjänsten tillhandahålls på finska, svenska, samiska, engelska och ryska. De finska och svenska sidorna motsvarar varandra, dvs. man kommer från en finska sida direkt till samma sida på svenska. De övriga språkversionerna bildar egna sidor med begränsat innehåll. 

På webbplatsen kan du välja region i Regional information då får du regional information som kompletterar den riksomfattande. När du väljer ”Hela Finland” visas det riksomfattande, för alla gemensamma innehållet.  

På förstasidan finns puffar om NTM-centralernas tjänster samt senaste nyheter och pressmeddelanden. På förstasidan finns också länkar till väsentliga och aktuella teman.  

I delen Aktuellt finns kungörelser, lediga arbetsplatser, evenemang, anbudsinfordringar, meddelanden, nyheter, nyhetsbrev och kommunikation. Du kan beställa meddelanden och nyheter till din egen e-post. I delen finns också puffar om NTM-centralernas kanaler inom de sociala medierna.  

I delen E-tjänster finns e-tjänster och blanketter.  

I delen Teman finns information om tjänster, verksamhet och uppgifter under rubrikerna Näringar, Trafik, Bildning, Arbete och Miljö. I delen NTM-centralerna finns bland annat ämbetsverkens aktuella och organisationsinformation.  

I övre kanten på varje sida finns länkar till kontaktuppgifter samt sökfunktion, respons och språkversioner. 

I nedre kanten på varje sida finns länkar till bland annat dataskydds- och tillgänglighetsutlåtanden, sidkarta, kundbetjäning samt kanaler inom de sociala medierna.  

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är responsiv och innehållet anpassas efter terminalutrustningen. Sidorna ser bäst ut när man använder de senaste webbläsarna. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis fullt tillgängliga.  

Nedladdningar av filer och läsarapplikationer  

För att läsa PDF-filer behöver man programmet Adobe Acrobat Reader som kan laddas ner gratis. 

På webbsidan finns också videoinspelningar som tillhandahålls som direkta uppspelningar från en särskild server i den form som terminalutrustningen stöder.  

Användningsvillkor 

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet som sådant måste alltid avtalas särskilt.  

Juridiskt förbehåll 

UF-centralen tillsammans med NTM-centralerna och deras kundbetjäningscentraler ansvarar för webbplatsen och strävar efter att innehållet på webbplatsen är tillförlitligt och aktuellt.  

UF-centralen och NTM-centralerna ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. UF-centralen och NTM-centralerna ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som producerats av utomstående parter och länkats till webbplatsen. 

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas den webbplatsens egna användningsvillkor. UF-centralen och NTM-centralerna ansvarar inte för uppdatering, publikationer eller tillförlitligheten i information på dessa tredje parters webbplatser.  

UF-centralen och NTM-centralerna betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen.  

UF-centralen och NTM-centralerna kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickats på öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.  

Webbplatsen kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för UF-centralen och NTM-centralerna.  

UF-centralen förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren samt webbplatsen innehåll och utseende. UF-centralen har när som helst rätten att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet till exempel på grund av underhålls-, reparations- och uppdateringsåtgärder.  

Hantering av personuppgifter 

UF-centralen och NTM-centralerna har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.  

Sociala tillägg 

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till tredje partens webbplatser och s.k. sociala tillägg (sociala insticksprogram i Twitter). Insticksprogram som tillhandahålls på tredje partens webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen sänder ingen information om användarna via de sociala tilläggen.  

På tjänster som den tredje parten erbjuder på webbplatsen eller på tillämpningar som förmedlas via den tredje parten tillämpas den tredje partens användningsvillkor och andra villkor.  

Respons  

Med responsblanketten kan man skicka in respons. Responsen besvaras endast om den som skickar responsen lämnar sina kontaktuppgifter och väljer punkten Jag vill ha svar på min respons. Kontaktuppgifterna används endast för besvarandet av responsen. 

Uppdaterad: 09.11.2020