Kommunplatser och anvisande av flyktingar till en kommun

Den regionala samordningen av kommunplatser för flyktingar hör till NTM-centralernas uppgifter. Vi samarbetar också med andra aktörer, såsom medborgarorganisationer som arbetar med flyktingar och asylsökande.

Kommunen kan kontakta den lokala NTM-centralen när det gäller kommunplatserna.

Förläggningen kan ansöka om en kommunplats för personer som fått uppehållstillstånd genom asylförfarande. Förläggningen lämnar in ansökan om kommunplacering till NTM-centralen. När vi har hittat en mottagande kommun anvisar vi personen till kommunen.  Kommunen ordnar en bostad åt den flykting som kommer till kommunplatsen och styr honom eller henne till kommunens tjänster.

Av de flyktingar som fått uppehållstillstånd genom asylförfarande flyttar en betydande del självständigt till en kommun. Då kan förläggningarna hjälpa till med ordnandet av bostad och flyttning.

För personer som får internationellt skydd är det ofta ett bra alternativ att de flyttar inom den kommun där förläggningen finns eller till en närliggande kommun, eftersom området och nätverken i det redan kan ha blivit bekanta för dem. En snabb flytt från förläggningen till en kommun är till nytta både för den som får internationellt skydd och för hela samhället eftersom integrationen då kommer i gång snabbt.

Kommunen får information om de personer som flyttar till kommunen för att kunna förbereda sig på att ordna de tjänster och bostäder som de behöver. Vid planeringen av flytten ska man ta hänsyn till vilket servicebehov och vilka möjligheter till utbildning och sysselsättning som den person som flyttar till kommunen har.

Mer information:

 

Regional information


Uppdaterad: 16.01.2024