Bevakning av det almänna fiskeriintresset

NTM-centralernas myndigheter för fiskerihushållning har till uppgift att bevaka det allmänna fiskeriintresset. Myndigheterna för fiskerihushållning ger skriftliga utlåtanden om projekt som berörs av vattenlagen, miljöskyddslagen, lagen om miljökonsekvensbedömning, planläggning osv.  Utlåtandena berör bland annat

  • avloppsvatten (kommunalt, industri)
  • fiskodling
  • vattenbyggande (t.ex. kraftverk)
  • torvproduktion
  • dikningar, rensningar
  • olyckor som förstör vattendrag.

Regional information

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.


Uppdaterad

på andra webbplatser

Regionala länkar

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.