Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
EU-rahoitus - Euroopan maaseuturahasto ingressi sv

Europeiska landsbygdsfonden

Utvecklingen av landsbygden finansieras från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Dess mål är hållbar utveckling, utveckling av näringarna och förbättring av livskvaliteten på landsbygden. Programmet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela miljön.

Medel ur landsbygdsfonden beviljas genom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Programmet för utveckling av landsbygden på Åland. För utveckling av en bättre landsbygd har reserverats över åtta miljarder euro under programperioden 2014 – 2020. Stöd kan sökas för utveckling av företag som verkar på landsbygden och bland annat för utvecklingsprojekt som anknyter till miljöns tillstånd, service och trivsel.

Anställda inom samarbetsområdena för kommunernas landsbygdsförvaltning, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna ger råd i hur man kan utnyttja programmets möjligheter. Leadergrupperna beviljar stöd enligt sina utvecklingsprioriteringar. Stöden betalas ut via Livsmedelsverket.​

Under finansieringsperioden 2014–2020 ger bland annat klimatändringen, miljötillståndet, nya teknologier och samhälleliga förändringar upphov till nya behov – och möjligheter för att utveckla landsbygden.

Landsbygdsprogrammets mål är att:

  1. öka kunnandet, informationsförmedlingen, innovationerna och samarbetet på landsbygden,
  2. hejda klimatförändringen och effektivisera anpassningen till klimatförändringen,
  3. den biologiska mångfalden ökar, tillståndet hos vattendragen och marken som utnyttjas för jordbruk förbättras,
  4. landsbygdens företagsverksamhet blir mångsidigare och sysselsättningen, servicen samt möjligheterna att påverka förbättras,
  5. jordbruksproduktionens konkurrenskraft förstärks,
  6. landsbygdsföretagen svarar på konsumenternas efterfrågan genom att producera högklassig mat och förbättra djurens välbefinnande.

Företags- och projektstöd för landsbygden och de investerings- och startstöd som är avsedda för gårdar kan nu sökas via e-tjänsten HYRRÄ. HYRRÄ är en e-tjänst för projekt-, företags- och strukturstöd som är avsedda för landsbygden. I den kan du bläddra i uppgifter om dina stödansökningar och lämna in ansökningar. Via HYRRÄ ansöker man om investeringsstöd som är kopplade till jordbruksproduktion, startstöd för unga odlare, landsbygdens utvecklingsstöd, allmännyttiga investeringsstöd, företagsstöd för landsbygdsföretag och affärsplaner.

logo: Europeiska jordbruksfonden

Kapslade applikationer

Regional information


Uppdaterad: 14.09.2023