Tjänster för företag och sammanslutningar

På den här sidan hittar du tjänsterna riktade till företag och samfund:

Finansiering för SMF Företag - fråga experten: 0295 024 800
Servicen är öppen mån-fre kl. 9-15 

Vill du ha hjälp med finansiering, internationalisering eller kompetensutveckling?
Fyll i formuläret - en expert från Team Finland -nätverket kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. 

Kontaktbegärän (team.finland.fi) 

Finansiering, understöd och ersättningar

Tillstånd och anmälningar

Utvecklingstjänster

Utbildningstjänster

Rådgivningstjänster