Navigeringsmeny
POH Organisaatio_sv

Organisation - Österbotten och Mellersta Österbotten


NTM-centralens ledning

livskraftschef Terhi Mäkinen*, tfn 0295 028 595

ledningsassistent Johanna Rahnasto, tfn 0295 028 679

*Livskraftschef Terhi Mäkinen har utnämnts till direktör för ansvarsområdet "näringar" och överdirektör för ämbetsverket från och med 1.3.2023 tills valprocessen för en ny överdirektör har slutförts.

Arbetslivs- och kompetensenheten

enhetschef Hanna Auronen, tfn 0295 028 539

Landsbygdsenheten

enhetschef Karin Kainlauri, tfn 0295 028 572

Kommunikation

kommunikationschef Mirella Kivelä, tfn 0295 028 652

Arbets- och näringsbyrån

direktör Mika Palosaari, tfn 0295 056 150

Uppdaterad: 06.03.2023