Navigeringsmeny
POH Organisaatio_sv

Organisation - Österbotten och Mellersta Österbotten


NTM-centralens ledning

överdirektör Mika Palosaari, thn 0295 056 150
ledningsassistent Johanna Rahnasto, tfn 0295 028 679
livskraftschef Terhi Mäkinen, tfn 0295 028 595

Arbetslivs- och kompetensenheten

enhetschef Hanna Auronen, tfn 0295 028 539

Landsbygdsenheten

enhetschef Karin Kainlauri, tfn 0295 028 572

Kommunikation

kommunikationschef Mirella Kivelä, tfn 0295 028 652

Arbets- och näringsbyrån

direktör Juha Nummela
tfn 0295 056 150
 

Uppdaterad: 22.08.2023