Navigeringsmeny
POH Projektit ja hankkeet_sv

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd

Målet med region- och strukturpolitiken är att jämna ut utvecklings- och välfärdsskillnaderna mellan regionerna samt säkerställa hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europeiska unionen och dess medlemsländer. Programperioden 2021–2027 för region- och strukturpolitiken ger betydande resurser för förverkligande av Finlands långsiktiga mål för tillväxt och förnyelse.


Programmet strävar efter att förnya regionernas näringsstruktur, förbättra sysselsättningen och kompetensen samt öka delaktigheten. Finansieringen kommer från de tre fonderna Europeiska socialfonden (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för en rättvis omställning (JTF), som kompletterar varandra.


Programmets teman

Programmet har sex teman:

1.    Ett innovativt Finland
2.    Ett klimatneutralt Finland
3.    Ett tillgängligare Finland
4.    Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland
5.    Ett Finland för sociala innovationer
6.    Ett Finland som bekämpar materiell brist

Bekanta dig med programmets teman | Strukturfonden.fi

EURA21

Tjänster för sökande och genomförare av projekt som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Fonden för en rättvis omställning (FRO).

Tjänsterna används bland annat för att lämna in projektansökningar, utbetalningsansökningar, uppföljningsuppgifter och slutrapporter till myndigheterna samt för att ta emot beslut som anknyter till projekt.

Tjänsten via denna länk.

Webbplatsen Västra Finlands Pärlor (på finska) är en gemensam inlärnings- och utvecklingsmiljö för projektaktörer i Södra Österbotten, Österbotten och Satakunta. På webbplatsen finns information om genomförda strukturfondsprojekt och deras goda erfarenheter.

 

 

Uppdaterad: 19.04.2023