Navigeringsmeny
POH Projektit ja hankkeet_sv

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd

Målet med region- och strukturpolitiken är att jämna ut utvecklings- och välfärdsskillnaderna mellan regionerna samt säkerställa hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europeiska unionen och dess medlemsländer. Programperioden 2021–2027 för region- och strukturpolitiken ger betydande resurser för förverkligande av Finlands långsiktiga mål för tillväxt och förnyelse.


Programmet strävar efter att förnya regionernas näringsstruktur, förbättra sysselsättningen och kompetensen samt öka delaktigheten. Finansieringen kommer från de tre fonderna Europeiska socialfonden (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Fonden för en rättvis omställning (JTF), som kompletterar varandra.


Programmets teman

Programmet har sex teman:

1.    Ett innovativt Finland
2.    Ett klimatneutralt Finland
3.    Ett tillgängligare Finland
4.    Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland
5.    Ett Finland för sociala innovationer
6.    Ett Finland som bekämpar materiell brist

Bekanta dig med programmets teman | Strukturfonden.fi

Webbplatsen Västra Finlands Pärlor (på finska) är en gemensam inlärnings- och utvecklingsmiljö för projektaktörer i Södra Österbotten, Österbotten och Satakunta. På webbplatsen finns information om genomförda strukturfondsprojekt och deras goda erfarenheter.

Informationstjänsten för strukturfonder är en webbaserad tjänst där man kan söka information om Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) projekt som genomförs inom Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och arbete 2014–2020. Tjänsten underhålls av arbets- och näringsministeriet som är strukturfondsprogrammets förvaltningsmyndighet.

Tjänsten via denna länk: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/

 

Uppdaterad: 21.04.2022