Navigeringsmeny
POH Alueen tila ja näkymät_sv

Regionens situation och  utsikter -
Österbotten och Mellersta Österbotten

NTM-centralen samlar in och analyserar uppgifter om bl.a. arbetsmarknadens, regionekonomins, infrastrukturens och samhällsstrukturens situation och förändringar samt förutser den kommande utvecklingen. Informationssystemen och analyserna utnyttjas när man planerar NTM-centralens verksamhet, utvecklar landskapen och fattar beslut. En del av materialet är fritt tillgängligt för alla som behöver det och är intresserade. För en del av tjänsterna krävs användarkod.

NTM-centralernas arkiv är offentliga. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet skyddar dock vissa uppgifter, som gäller t.ex. identitet, näringsverksamhet och utrotningshotade arter. För informationssökning och eventuell utskrift eller kopiering reserveras skäligt med tid och större arbetskostnader för informationssökningen debiteras kunden. Debiteringen grundar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten.

Materialförfrågningar kan skickas till registraturen: [email protected]. Vänligen fyll i:

Uppdaterad: 18.05.2022