Navigeringsmeny
POH Suunnittelun ja seurannan asiakirjat sv

Planerings- och uppföljningshandlingar -
Österbotten och Mellersta Österbotten

De planerings- och uppföljningsuppgifter som anknyter till resultatstyrningen för NTM-centralen i Österbotten framgår av handlingarna nedan.

Resultatsstyrningsdokument

Strategier och strategiska resultatavtal

NTM-centralernas verksamhetberättelse och bokslut

Uppdaterad: 22.02.2024