Navigeringsmeny
KAS Tiehankkeet

Tiehankkeet - Kaakkois-Suomi

Ilmakuva tiehankkeesta.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueilla.

Väylävirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

Koko maan tiehankkeet löytyvät Väyläviraston hankesivustolta hankehaulla. 

Kymenlaakson tiehankkeet

Etelä-Karjalan tiehankkeet

Silta- ja päällystystyöt

Uppdaterad: 17.05.2022