Navigeringsmeny
KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat TLK Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö

Kaksi nuorta polkevat oikeassa tienlaidassa taajamassa. Harmaa henkilöauto kohtaa heidät vastaantulevien kaistalla.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvää yhteistyötä toimialueensa maakuntaliittojen ja kuntien kanssa liittyen maankäytön suunnitteluun sekä liikennejärjestelmäsuunnittelun eri tasoihin. Valtakunnallinen, vuonna 2021 valmistunut liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne12) ohjaa alueellista liikennejärjestelmätyötä.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu (LJS) on pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Siinä käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellaan maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niihin kohdentuvia investointihankkeita ja -tarpeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta. Kaakkois-Suomen erityispiirteenä työtä tehdään myös kansainvälisen liikenteen ja vientikuljetusten edellytysten turvaamiseksi. LJS kytkeytyy kiinteästi maakuntakaavoihin ja kuntien maankäytön suunnitteluun. Näin ollen sen on tuettava alueen kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ihmisten arkiliikkumista.

Liikennejärjestelmätyöhön liittyvät kiinteästi joukkoliikenteen suunnittelu, liikenneturvallisuustyö ja liikkumisen ohjauksen tukeminen. Liikenneturvallisuustyön painopiste on arkiliikkumisessa, ja se kohdentuu etenkin kuntatasolle. Kymenlaakson LJS-työssä ovat mukana Kouvolan ja Kotkan seutukuntatyöt. Seutukuntatyössä keskitytään seudulliseen LJS-työhön liittämällä tiiviimmin liikenneturvallisuus, joukkoliikenne ja maankäyttö seutukunnan alueen suunnitteluun sekä kuntien hallintokuntien päivittäiseen työhön. Vastaavaa kuntatason yhteistyötä toteutetaan Etelä-Karjalan maakunnallisessa LJS-työssä ja sen kokouksissa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueen molemmissa maakunnissa (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) liikennejärjestelmätyö on jatkuvaa, minkä vuoksi kaikki liikennemuodot kattava liikennejärjestelmätyö ja valtakunnalliset liikenteen strategiat ja tavoitteet on mahdollista jalkauttaa. 

Alueellisesti liikennejärjestelmätyötä ohjaa aktiivisesti päivittyvä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen liikennestrategia. Vuonna 2014 valmistunut strategia päivitetään kertaalleen vuonna 2021 ja sen uusin päivitys valmistuu kevään 2023 aikana. Etelä-Karjalan liikennestrategian päivitys valmistui vuoden 2020 alussa Kaakkois-Suomen liikennestrategiatyön rinnalla. Kymenlaakson liikennestrategia on valmistunut syksyllä 2015, ja se päivitetään 2023 kevään aikana. Ajantasaiset liikennestrategiat ja niiden prosessit mahdollistavat ELYn ja maakuntien lyhyen aikavälin toimenpiteiden toteutusohjelmien sisällön määrittämisen ja alueen liikennejärjestelmän kehittämisen strategiset painotukset huomioiden toimintaympäristön muutoksen.

Kaakkois-Suomen toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut voimakkaasti Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmään sen toimintaympäristön muutosten kautta, sillä kansainvälisellä liikenteellä on suuri merkitys alueen liikennejärjestelmässä. Rajan ylittävä liikenne koostui henkilöliikenteestä, kauppaan liittyvästä tavaraliikenteestä sekä transitoliikenteestä. Koronapandemia vaikutti merkittävästi rajan ylittävän henkilöliikenteen määrään ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sitä seuranneet erilaiset pakotteet ja rajoitteet ovat vähentäneet huomattavasti rajan ylittävän liikenteen määrää transitoliikenteen ja metsäteollisuuden puutavaraliikenteen katkettua. Metsäteollisuuden aiemmin noin 10 miljoonan m3:n rajan ylittäneet puutavaravirrat hakevat edelleen uusia reittejä. Raideliikenne on koronapandemian jäljiltä elpymässä niin henkilö- kuin tavaraliikenteenkin osalta. Tavaraliikenteessä rajan ylittävän liikenteen lähes lakattua kotimaan sisäinen puutavaraliikenteen kasvu on lisännyt merkittävästi raideliikennettä Kaakkois-Suomessa. Kansainvälisen liikenteen kehittämissuunnat ja tulevaisuus ovat yhä epävarmoja.

Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmästrategian päivityksessä ja ELY-keskuksen strategiatyössä tarkastellaan kevään 2023 aikana toimintaympäristön äkillisen muutoksen vaikutuksia liikennejärjestelmään ja aluekehityksen eri elementteihin parhaan mahdollisen tilannekuvan saavuttamiseksi.

Vuosille 2021–2032 laadittuun valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvä vuosittain päivittyvä väyläverkkojen investointisuunnitelman tuorein päivitys valmistui huhtikuussa 2023 (vayla.fi). Seuraamme mielenkiinnolla alueemme liikennejärjestelmään kohdentuvia toimenpiteitä, ja edistämme suunnitelman tavoitteita yhteistyössä alueen maakuntien, kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Investointiohjelmassa Kaakkois-Suomeen kohdentuu merkittäviä liikenneverkkojen kehittämishankkeita. Alueellamme tehtävällä jatkuvalla liikennejärjestelmätyöllä voimme edelleen edistää liikennejärjestelmän tilaa sekä tuottaa ajantasaista tietoa tänä vuonna käynnistyvään seuraavaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja päivittyviin investointiohjelmiin. 

Uppdaterad: 06.06.2023