Navigeringsmeny
KAS Organisation

Organisation - Sydöstra Finland

E-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Telefonväxel: 0295 029 000

Överdirektör Leena Gunnar, 0295 029 136
Planerare Siina Laurila

Stöd för ledningen

Engetschef Hanna Kailasto
​​​​​​​Strategi och regionutveckling, strategichef Hanna Kailasto
Kommunikation, kommunikationspecialist Minna Niukkanen
Kundrelationer

Näringar, arbetskraft och kompetens

Direktör Satu Mäkelä, satu.m.makela(at)ely-keskus.fi, 0295 029 147
Planerare Sanna Lindqvist

Servicen av sysselsättning, företagsamhet och kompetens, enhetschef Tea Munne
Landsbygdsservicen, enhetchef Jyrki Pitkänen
- Övervakningssgrupp, chef Osmo Minkkinen

Trafik och infrastruktur

Direktör Kari Halme, 0295 029 161
Verksamhetsplanerare Sirpa Koikkalainen

Trafiksystem, enhetschef Jussi Kailasto
Planering av väghållning, enhetschef Tuomas Talka
Södra anskaffningsområdet:
- Underhåll, enhetschef Tuomas Vasama
- Investeringar, enhetschef Anu Vilamaa

Miljö och naturresurser

Överdirektör Leena Gunnar, p. 0295 029 136
Planerare Siina Laurila

Styrning av verksamheten, chef Visa Niittyniemi
Samhällen och natur, chef Pertti Perttola
Miljöansvar, miljövårdschef Juha Rantala
Vattentillgångar, chef Visa Niittyniemi

Förvaltning

Jurist Janne Kesälahti (UF-center)

GENVÄGAR