Navigeringsmeny
KAS Organisation

Organisation - Sydöstra Finland

E-postadresser: [email protected]
Telefonväxel: 0295 029 000

Överdirektör Satu Mäkelä, satu.m.makela(at)ely-keskus.fi, 0295 029 147

Planerare Sanna Lindqvist

Stöd för ledningen

Engetschef Hanna Kailasto
Strategi och regionutveckling, strategichef Hanna Kailasto
Kommunikation, kommunikationspecialist Minna Niukkanen
Kundrelationer, kundreltionschef Suvi Kalliomäki
Klimatarbet, enhetschef Hanna Kailasto, klimatspecialist Sirpa Skippari

Näringar, arbetskraft och kompetens

Överdirektör Satu Mäkelä, satu.m.makela(at)ely-keskus.fi, 0295 029 147

Planerare Sanna Lindqvist

Servicen av sysselsättning, företagsamhet och kompetens, enhetschef Mikko Hannula
Landsbygdsservicen, enhetschef Jyrki Pitkänen
- Övervakningssgrupp, chef Osmo Minkkinen

Trafik och infrastruktur

Direktör Kari Halme, 0295 029 161

Verksamhetsplanerare Sirpa Koikkalainen

Trafiksystem, enhetschef Jussi Kailasto
Planering av väghållning, enhetschef Tuomas Talka
Södra anskaffningsområdet:
- Underhåll, enhetschef Tuomas Vasama
- Investeringar, enhetschef Anu Vilamaa

Miljö och naturresurser

Direktör Visa Niittyniemi, 0295 029 260

Planerare Marjaliisa Clack

Samhällen och natur, chef Pertti Perttola
Miljöansvar, miljövårdschef Juha Rantala
Vattentillgångar, chef Matti Vaittinen

Förvaltning

Jurist Janne Kesälahti (UF-center)

Uppdaterad: 07.02.2024