Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-luvat-opasteet-muita opastusmerkkejä-ingressi_sv

Andra informationsmärken 

Skyltning av lokala objekt och specialobjekt

Vit vägvisare till lokalt objekt med svart text KESKUSTA.

Lokala objekt är i allmänhet objekt inom tätorten, såsom centrum, stadsdelar, regioncentra. Specialobjekt är till exempel terminaler och viktiga industrianläggningar som skapar mycket trafik.

Grunderna för skyltning till specialobjekt är den trafikmängd som objektet medför, terminaltrafikens andel av vägens trafikmängd och trafikens karaktär. Skyltningen påverkas också av objektets placering i trafiknätet. Behovet av skyltning är större om trafiken till specialobjektet av nätverksskäl lätt styrs till fel rutt eller om trafiken till objektet bör dirigeras bort från en viss rutt.

Behovet av skyltning till specialobjekt ökar när:

 • trafiken till objektet är nationell eller regional
 • det riktas mycket annan regelbunden trafik till objektet än bara arbetsresetrafik
 • det riktas mycket tung trafik till objektet
 • det på nära avstånd finns ett annat betydande objekt inom samma bransch (behov av åtskiljande)
 • platsnamnskyltning leder vilse.

Ingen ansökan om skyltning av lokala objekt eller specialobjekt lämnas in, utan en framställning om detta görs till den lokala NTM-centralen.

Kommunen eller företaget kan föreslå ett skyltbart informationsmärke som anger ett lokalt eller specialobjekt placeras på en landsväg eller att innehållet i ett märke som redan finns på en landsväg ändras till den lokala NTM-centralen.  Om förslaget stöder eller främjar förverkligandet av skyltningsprinciperna kan NTM-centralen godkänna att förslaget genomförs. Då svarar kommunen eller företaget för kostnaderna för anskaffning och genomförande av märkena samt överlåter ägande- och besittningsrätten till märkenas fulla ägande- och besittningsrätt till väghållaren. Finansiering från annan instans än väghållaren påverkar inte märkets lämplighet för vägvisning, men den kan påverka tidpunkten för märkets genomförande.

Ett fritt formulerat förslag skickas till registratorskontoret vid NTM-centralen i fråga.

Vägskylt för enskild väg

mustapohjainen opasteviitta, valkoinen teksti HAARAJOKI 6.

En enskild väg kan skyltas med en vägvisare med svart botten, för vilken tillstånd söks på samma blankett som för en adressvägvisare med svart botten. Nämn på blanketten att det är fråga om vägskylt för enskild väg.

Behandlingsavgifter

 • Positivt beslut om vägskylt för enskild väg 180 €
 • Handläggningsavgiften för ett nekande beslut är 50 €.

Ansökan

Använd i första hand E-tjänsten, eftersom den gör handläggningen av ansökan snabbare. Inloggningen i systemet sker via tjänsten Suomi.fi, alltså behöver du för inloggningen antigen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. OBS! Inloggningssidan är endast på finska. Du kan välja språket efter du har loggat in.

Alternativt ansökningssätt

Du kan också använda en utskritsbar blanketten. Skicka ansökningsblanketten jämte övriga bilagor per post till adressen: NTM-centralen i Birkaland, Registratorskontoret, PB 297, 33101 Tammerfors eller per e-post: registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.
 • 0295 020 600 kundservice mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)