Navigeringsmeny

Liikenne-luvat-opasteet-muita opastusmerkkejä-ingressi_sv

Andra vägvisare

Vägvisare till lokalt objekt

Vit vägvisare till lokalt objekt med svart text KESKUSTA.

Med vägvisaren på vit botten ges vägvisning till ett lokalt eller speciellt objekt i en tätort. Väghållaren (NTM-centralen eller kommunen) bedömer objektets betydelse och beslutar utifrån det om en vägvisare ska uppföras till ett lokalt objekt eller inte. Du kan ändå komma med ett förslag till väghållaren om vägvisning med en vägvisare till ett lokalt objekt.


Regional information


Liikenne - linkit Soita meille

Trafikens kundservice


​​​​​​​Vägtrafikantlinjen 0200 2100 - ​​​​​​​Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).