Avaa chat-ikkuna

Valreklam vid landsvägen

Valreklam kan som tillfällig annons placeras på landsvägens vägområde utan ansökan om tillstånd eller anmälningsförfarande, men den som placerar ut valreklamen ska följa kapitel 3 Tillfälliga annonser i Transport- och kommunikationsverket Traficoms föreskrift om reklam och annonsering invid vägar.

Valreklamen får sättas upp tidigast en månad före valet i fråga och de ska tas bort inom en vecka från det att valet förrättats.

För placering av valreklam på detaljplaneområde bör tillstånd sökas av kommunens byggnadstillsynsmyndigheten.

Valreklamens storlek och utseende

•    Valreklam som placeras i landsvägens område för vara högst 120 centimeter hög eller bred och ha en maximal storlek på 1 kvadratmeter.
•    Valreklamen får inte omfatta innehåll, beteckningar eller färgskalor som används i vägmärken enligt vägtrafikförordningen. Annonsen får inte blända eller innehålla reflekterande material eller ytor.
•    Valreklamen får inte vara belyst eller självlysande.

Placering av valreklam på vägområde

•    Valreklamen ska placeras i tvärgående riktning i förhållande till vägen så att den i sin helhet är placerad minst en meter från vägrenens yttre kant.
•    Det är tillåtet att sätta upp en valreklam på en belysningsstolpe, så länge som detta inte skadar stolpen.
•    Valreklamen ska sättas upp eller monteras så att den hålls stadigt på plats och inte kan falla.

Valreklam får inte placeras som tillfällig informationsmärke

 1. invid motor- eller motortrafikleder;
 2. i huvudstadsregionen: a) vid ringvägarna (Ring I, II och III), b) vid Tavastehusleden (riksväg 3), c) vid Skogsbackavägen (landsväg 100);
 3. på mindre än 100 meters avstånd från en anslutning;
 4. i ett anslutningsområde, vilket inbegriper ramper i planskilda anslutningar och områden innanför ramper samt områden vid cirkulationsplatser;
 5. i skiljeremsor mellan körbanor mellan körfält eller på trafikrefuger;
 6. så att de täcker eller avsevärt skymmer trafikanordningar;
 7. inom ett avstånd av 30 meter från en trafikanordning eller 50 meter, ifall hastighetsbegränsning på vägen är 80 km/h eller högre;
 8. på ett bullerskydd eller i området mellan en landsväg och ett bullerskydd;
 9. på en plats eller ett vägavsnitt som kräver särskild uppmärksamhet:

a) i en tunnel eller på mindre än 200 meters avstånd från en tunnelöppning eller vid start- eller slutpunkten för en över 50 meter lång bro;
b) på mindre än 200 meters avstånd från ett viltstängsels öppning eller dess slutpunkt eller vid ett övergångsställe på en landsväg som ligger vid skyddsgärden mellan renbeteslag;
c) på mindre än 200 meters avstånd från start- eller slutpunkten för en motorväg eller ett omkörnings- eller mitträckesavsnitt;
d) på reservlandningsplats;
e) på områden som försetts med vägmärken som visar omkörningsförbud;
f) på mindre än 100 meters avstånd från start- eller övergångspunkt för en gångbana och en cykelväg;
g) på punkter där vägens tvärsnitt ändras.

Bild 1: Valreklam får inte placeras på bullerstängsel, trafikanordningar eller på annat sätt så att den stör trafikanordningarnas synlighet.

Valreklam får inte placeras på bullerstängsel, trafikanordningar eller på annat sätt så att den stör trafikanordningarnas synlighet.

Bild 2: En valreklam får inte placeras närmare en trafikanordning än 30 meter eller 50 meter, om hastighetsbegränsningen på vägen är minst 80 km/h.​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bild 2: En valreklam får inte placeras närmare en trafikanordning än 30 meter eller 50 meter, om hastighetsbegränsningen på vägen är minst 80 km/h.​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.
 • 0295 020 600 kundservice mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)