Navigeringsmeny
Liikenne chat skripti, service now 10.1.2022

 

Avaa chat-ikkuna
Pysäkkiasiat-ingressi_sv

Hållplatser

NTM-centralerna svarar för utvecklingen och skötseln av kollektivtrafikens infrastruktur på landsvägarna. Genom att förbättra hållplatserna ökar man kollektivtrafiktjänsternas dragningskraft och förbättrar serviceutbudets tillgänglighet.

De kan kompletteras med breddningar av körbanan vid hållplatsen, väderskydd, apparater och utrustning som ger information om kollektivtrafiken, belysning, tak och ställningar för cykelparkering, leder och underfartsbroar för lätt trafik, körfiler för kollektivtrafik, anslutningsparkering för bilar och områden byggda för servicetrafik.   Utrustningsnivån vid hållplatserna bestäms av användarmängder och passagerargrupper och av utbudets kvalitet och mängd.

Resurserna som används till utveckling och underhåll av hållplatserna är begränsade. Därför är det viktigt att rikta utvecklingen på rätt sätt och till rätt objekt samt att hitta en tillräcklig servicenivå för mindre betydelsefulla hållplatser.

NTM-centralerna upprätthåller det befintliga hållplatsnätverket samt bygger breddningar och skyddstak. Förslag gällande kollektivtrafikens infrastruktur kommer från olika aktörer, t.ex. kommuner, skolor och enskilda kollektivtrafikanvändare. Förslagen bedöms utifrån antalet användare av hållplatsen, trafikförhållandena och hållplatsens placering. Ett fritt formulerat förslag gällande hållplatser kan skickas till Trafikens kundservice.

 


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
  • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
  • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 03.11.2023