Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-luvat-opasteet-tilapäiset opasteet-ingressi_sv

Tillfälliga informationsskyltar

Aktuellt:

Transport- och kommunikationsverket har uppdaterad föreskriften OM reklam och annonsering invid landsvägar. Den nya föresikten träder i kraft 7.11.2019.

Evenemangsannonsering

Skyltar med vägvisning till mötes-, informations-, nöjes-, bröllops- eller dylika evenemang eller ett samhälleligt, politiskt eller annat ideellt evenemang kan placeras i vägområdet utan anmälan eller tillståndsförfarande, men man ska följa kapitel 3 i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift.  Ett tillfälligt informationsmärke kan endast gälla ett tidsmässigt begränsat evenemang.  Tillfälliga annonser får sättas upp högst en månad före evenemanget i fråga och de ska avlägsnas inom en vecka efter evenemanget.

För tjänster eller produkter som anknyter sig till företagsverksamhet är det ej tillåtet att reklamera med tillfällig annonsering. Företags tillfälliga kampanjer räknas inte heller som tillfällig annonsering.

Placeringen av tillfälliga informationsmärken kräver inte anmälningsförfarande enligt 52 § i lagen om trafiksystem och landsvägar, men vid placeringen av skyltarna ska Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om reklam och annonsering invid vägar följas.

Annonsens storlek och utseende

 • En tillfällig annons som placeras på landsvägens vägområde eller innanför detaljiplaneområde på landsvägens trafiksområde för vara högst 120 centimeter hög eller bred och ha en maximal storlek på 1 kvadratmeter.
 • Annonsen får inte omfatta innehåll, beteckningar eller färgskalor som används i vägmärken enligt vägtrafikförordningen. Annonsen får inte blända eller innehålla reflekterande material eller ytor.
 • Annonsen får inte vara belyst eller självlysande.
 • En annons får innehålla vägledande element, såsom riktningen mot
 • (pilmarkering) och avståndet till ett objekt.

Placering av annonsen

 • Annonsen ska placeras i tvärgående riktning i förhållande till vägen så att den helt och hållet är placerad minst en meter från vägrenens yttre kant.
 • Det är tillåtet att sätta upp en annons på en belysningsstolpe, så länge som detta inte skadar stolpen.
 • Annonsen ska kunna uppsättas eller monteras på så sätt att den hålls stadigt på plats och inte kan falla.

Tillfälliga annonser får inte placeras:

 1. invid motorvägar eller en motortrafikleder;
 2. i huvudstadsregionen:
  1. invid ringvägarna (Ring I, II och III);
  2. på Tavastehusleden (riksväg 3);
  3. pä Skogsbackavägen (landsväg 100);
 3. på mindre än 100 meters avstånd från en anslutning;
 4. i ett anslutningsområde, vilket inbegriper ramper i planskilda anslutningar och områden innanför ramper samt områden vid cirkulationsplatser;
 5. i skiljeremsor mellan körbanor mellan körfält eller på trafikrefuger:
 6. på så sätt att de täcker eller skymmer trafikanordningar;
 7. inom ett avstånd av 30 meter från en trafikanordning eller 50 meter, ifall hastighetsbegränsning på vägen är 80 km/h eller högre;
 8. på ett bullerskydd eller i området mellan en landsväg och ett bullerskydd;
 9. på en plats eller på vägavsnitt som kräver särskild uppmärksamhet:
  1. i en tunnel eller på mindre än 200 meters avstånd från en tunnelöppning eller vid start- eller slutpunkten för en över 50 meter lång bro;
  2. på mindre än 200 meters avstånd från ett viltstängsels öppning eller dess slutpunkt eller vid ett övergångsställe på en landväg som ligger vid skyddsgärden mellan renbeteslag;
  3. på mindre än 200 meters avstånd från start- eller slutpunkten för en motorväg eller ett omkörnings- eller mitträckeavsnitt;
  4. på reservlandningsplats;
  5. på områden som försetts med vägmärken som visar omkörningsförbud;
  6. på mindre än 100 meters avstånd från start- eller övergångspunkt för en gångbana och en cykelväg.
  7. på punkter där vägens tvärsnitt ändras.

Om evenemanget orsakar exceptionellt mycket trafik, läs sidan Evenemangets trafikarrangemang (länk under Genvägar).

Informationsskyltar som äventyrar trafiksäkerheten eller väghållningen eller som satts upp i strid mot föreskriften avlägsnas. Kostnaderna för avlägsnandet kan tas ut av uppsättaren.

kylttejä, joissa teksti kyläyhdistyksen tupailta ja nuoli, hääopaste, jossa nimikirjaimet ja nuoli.

Bild: Exempel på tillfälliga informationsskyltar

Tillfälligt informationsmärke (G42)

I den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft den 1 juni 2020 finns ett nytt vägmärke, Tillfälligt informationsmärke (G42), som kan användas för att skylta för till exempel tillfällig/säsongsbetonad försäljningsverksamhet eller offentliga tillställningar där tillfälliga anmälningar inte kan användas. För användning av ett tillfälligt informationsmärke krävs ett avgiftsbelagt tillstånd.

För varje offentlig tillställning eller försäljningsevenemang ska en egen ansökan lämnas in och ett eget beslut fattas för varje evenemang.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
 • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 19.12.2023