Navigeringsmeny
Museosillat_Muntin _silta

Muntti bro, Tövsala

Illustrationsbild

Muntti bro ligger på ett avsides beläget vägparti utmed landsvägen mellan Åbo och Tövsala. Stenvalvsbron byggdes 1850 för att förena byn Koivisto med Tövsala.


Regional information


ta kontakt

Trafikens kundservice


​​​​​​​Vägtrafikantlinjen 0200 2100 - ​​​​​​​Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).