Navigeringsmeny
Museosillat - Harrströmin silta

Harrström bro, Korsnäs

Harrström bro ligger i byn Harrström i Korsnäs kommun vid kusten i Södra Österbotten. Stenbalksbron med tre öppningar finns på Harrstöms bygdeväg. Bron bar tidigare namnet Åback bro och byggdes av Karl Åberg och Karl Höbacka 1898.

Sedan mitten av 1600-talet har det funnits en bro på den platsen där Harrström bron står på Bottniska vikens Strandväg. 1893 byggde byborna i Harrström efter guvernörens beslut en stenbalksbro på stället. Vid brobygget använde man stenhällar som är en variant av de träkonstruktioner som bönder använde. Harrström är en livfull by och invånarna värnar om bron som är en del av en välbevarad by och fiskehamn.

 


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

  • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
  • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.
  • 0295 020 600 kundservice mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
  • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)