Navigeringsmeny

Museotiet

Museivägar

Sett ur ett väg- och trafikhistoriskt perspektiv är museivägarna den värdefullaste delen av vårt vägnät.Museivägarna berättar om vägunderhållets och vägtrafikens utveckling, utbyggnaden av kommunikationsnätet och dess byggare, användningen av vägarna och deras användare. Museivägarna bevaras i den form de var när de utsågs till museiobjekt. Inga ändringar görs i objekten, om inte trafiksäkerheten eller objektets bevarande kräver det. Samlingen av museiobjekt utvecklas i enlighet med principerna och kriterierna av en godkänd samlingspolitik.

Via länkarna intill kan du bekanta dig med museiobjekten.

Regional information


ta kontakt

Trafikens kundservice


​​​​​​​Vägtrafikantlinjen 0200 2100 - ​​​​​​​Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).