Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Tiehankkeet - ingressi

Vägprojekt

Regionala vägprojekten:

NTM-centralerna arbetar för en säkrare och smidigare trafik genom att anlägga nya vägar och förbättra de nuvarande vägarna. Vägprojekten innefattar bl.a. anläggning och förbättring av vägar, cykel- och gångvägar, broar, tunnlar och vägbelysning.

NTM-centralernas webbsidor för vägprojekt kommer att flyttas till Trafikverkets webbtjänst. Syftet är att göra det lättare att hitta vägprojekt då NTM-centralernas och Trafikverkets vägprojekt samlas på samma webbsida med uppdelning enligt landskap.

Läs mera:


Regional information


På andra webbplatser

Uppdaterad: 30.05.2022