Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-erikoiskuljetusluvan tarve-ingressi

Behov av specialtransporttillstånd

En specialtransport kan vara bred, hög, lång, tung eller allt detta. Alla sådana transporter kräver ett specialtransporttillstånd.

Du behöver specialtransporttillstånd för fordon eller fordonskombinationer som är registrerade i ett EU- eller EES-land och som överskrider de fria måttgränserna eller den i normal trafik tillåtna axel-, boggi- eller totalmassan.  

För fordon eller fordonskombinationer som är registrerade i andra länder behövs specialtransporttillstånd om de överskrider de största måtten för normal trafik eller den i normal trafik tillåtna axel-, boggi- eller totalmassan.

Specialtillstånd för en övertung transport kan beviljas bara inom gränserna för de massor som antecknats för fordonet eller fordonskombinationen i fordonsregistret. En transport får inte blir övertung på grund av att man transporterar två eller flera odelade föremål samtidigt.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

0295 020 600 kundservice mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta).

Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.

NTM-centralen i Birkaland,
Kundservice, Specialtransporter
PB 297, FI-33101 TAMMERFORS


E-post: [email protected]

Genvägar

Mått- och massagränser

Uppdaterad: 06.10.2023