Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Tilastot ja raportit-ingressi_sv

Statistik och rapporter

NTM-centralerna publicerar gällande kollektivtrafiken statistik och rapporter om

  •  kommunernas transportkostnader
  • hur kollektivtrafiken ordnas på regional och lokal nivå
  •  kollektivtrafikens servicenivå
  • rutter, avtalsparter, ersättningar och avtalens giltighetstid samt förpliktelser gällande priser i fråga om köp- och koncessionsavtalstrafiken (TAF-trafiken).

Regional information


På andra webbplatser

 

Uppdaterad: 21.11.2023