Navigeringsmeny

Museosillat-sve

Museibroar

Sett ur ett väg- och trafikhistoriskt perspektiv är museivägarna den värdefullaste delen av vårt vägnät. De berättar om vägunderhållets och vägtrafikens utveckling, om utbyggnaden av kommunikationsnätet och dess byggare, om användningen av broarna och deras användare.
 
Illustrationsbild

Inga ändringar görs i objekten, om inte trafiksäkerheten eller objektets bevarande kräver det. Samlingen av museiobjekt utvecklas i enlighet med principerna och kriterierna av en godkänd samlingspolitik.


Regional information