Navigeringsmeny

Tieperinnetoiminta_Yhteyshenkilöt

Kontaktpersoner

Väghållningens nationella ansvarsenhet för ärenden om väg- och broarvet är närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. Marketta Hyvärinen ansvarar för ärenden om väg- och broarvet.

De olika NTM-centralerna har egna kontaktpersoner för ärenden om väghållningsarvet. Kontaktpersonerna sköter t.ex. ärenden om museivägar och -bror i sina trafiksektorer.

Kontaktpersonerna enligt region:

  • NTM-centralen i Nyland: Soile Vilo
  • NTM-centralen i Egentliga Finland: Eila Malmi
  • NTM-centralen i Sydöstra Finland: Sirpa Koikkalainen
  • NTM-centralen i Birkaland: Johannes Järvinen
  • NTM-centralen i Norra Savolax: Tanja Seppänen
  • NTM-centralen i Mellersta Finland: Minna Suoranta
  • NTM-centralen i Södra Österbotten: Markku Saha
  • NTM-centralen i Norra Österbotten: Sanna Stenius
  • NTM-centralen i Lappland: Heikki Salmi

Vid Trafikverket svarar biträdande direktör Tapani Määttä för ärenden om väg- och broarvet.


Regional information


ta kontakt

Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)

Chatservicen är öppen mån-fre kl.12-16.

0295 020 600 kundservice mån-fre, kl.  9 - 16, rådgivning och respons (lna/mta) 

E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi
​​​​​​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Om du ringer från fast telefon betalar du lokalnätsavgift (lna) och från mobil mobiltelefonavgift (mta).