Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Tieperinnetoiminta_Yhteyshenkilöt

Kontaktpersoner

Väghållningens nationella ansvarsenhet för ärenden om väg- och broarvet är närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. Marketta Hyvärinen ansvarar för ärenden om väg- och broarvet.

De olika NTM-centralerna har egna kontaktpersoner för ärenden om väghållningsarvet. Kontaktpersonerna sköter t.ex. ärenden om museivägar och -bror i sina trafiksektorer.

Kontaktpersonerna enligt region:

 • NTM-centralen i Nyland: Soile Vilo
 • NTM-centralen i Egentliga Finland: Eila Malmi
 • NTM-centralen i Sydöstra Finland: Sirpa Koikkalainen
 • NTM-centralen i Birkaland: Johannes Järvinen
 • NTM-centralen i Norra Savolax: Tanja Seppänen
 • NTM-centralen i Mellersta Finland: Minna Suoranta
 • NTM-centralen i Södra Österbotten: Markku Saha
 • NTM-centralen i Norra Österbotten: Sanna Stenius
 • NTM-centralen i Lappland: Heikki Salmi

Vid Trafikverket svarar biträdande direktör Tapani Määttä för ärenden om väg- och broarvet.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.
 • 0295 020 600 kundservice mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)