Navigeringsmeny
Museotiet_Tuusulanjärven_Rantatie

Tusby Strandväg, Tusby

Illustrationsbild

Landsvägen vid Tusby träsk, som klyver Tusby, härstammar från 1600-talet. I början på 1900-talet bodde längs vägen flera av de främsta finländska konstnärerna, som Pekka Halonen, Jean Sibelius, Eino Leino och Eero Järnefelt.


Regional information


ta kontakt

Trafikens kundservice


​​​​​​​Vägtrafikantlinjen 0200 2100 - ​​​​​​​Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).