Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-tapahtumien järjestäminen tiealueella-ingressi_sv

Evenemang på vägområde

Aktuell information

30.12.2022 En ny handläggningsavgift tas i bruk i februari 2023 om tillståndsansökan inkommer på annat sätt än via den elektroniska tjänsten

Av tillståndansökaren krävs utöver den egentliga tillståndavgiften en separat handläggningsavgift, om tillståndansökan inkommer på annat sätt än via elektroniska tjänsten. Handläggningsavgiftens storlek är hälften av den tillståndsavgift som tas ut, dock högst 50 euro. Handläggningsavgift tas inte ut om det är fråga om att förlänga tillståndsbeslutets giltighetstid.

Nytt trafikmärke med den nya vägtrafiklagen

I och med den nya vägtrafiklagen kom ett nytt trafikmärke, tillfälligt informationsmärke, med vilket det kan vara möjligt att informera om sådana offentliga tillställningar där man inte kan använda tillfälliga anmälningar. Tillstånd att använda tillfälligt informationsmärke ska sökas. Tillståndsbeslutet är avgiftsbelagt.

Ansökningsblanketterna ändras så att de motsvarar den nya vägtrafiklagen så snart som möjligt. Man kan ansöka om ett tillfälligt informationsmärke genom att i fältet för fritt formulerad text ange information om att ett tillfälligt informationsmärke söks. Obs! Det ska lämnas in en egen ansökan om vägmärke för varje offentlig tillställning eller försäljningstillfälle och ett eget beslut ska fattas om varje evenemang.

Tillfälliga vägmärkesarrangemang förutsätter tillstånd

Om evenemanget förutsätter tillfälliga vägmärkesarrangemang ska tillståndet sökas hos NTM-centralen i Birkaland oavsett inom vilken NTM-centrals område evenemanget ordnas. Behandlingen av ansökan tar sammanlagt 2–4 veckor. Under rusningstiden på våren och sommaren bör du vara beredd på en längre handläggningstid.

OBS! Behandlingstiden är minst 3 vardagar.

För arbete som sker på vägområde behövs arbetstillstånd.

Ansökan om tillstånd

Tillstånd ansöks i första hand genom e-tjänsten. Du loggar in på e-tjänsten med dina bankkoder eller mobilcertifikatet. OBS! Inloggningssidan är endast på finska. Du kan välja språket efter du har loggat in. 

Alternativ ansökningssätt

Du kan också använda fritt formulerad ansökan. Skicka en fritt formulerad ansökan med nedanstående uppgifter till NTM-centralen i Birkaland per post till adressen: NTM-centralen i Birkaland,
 Registratorskontoret, 
PB 297, 
33101 Tammerfors eller per e-post: registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • evenemangets namn och tidpunkt
 • en karta som visar på vilka vägsträckor trafikmängden köar
 • väg/kommun
 • en uppskattning av evenemangets besökarantal
 • arrangör och kontaktuppgifter till kontaktpersonen
 • faktureringsadress
 • sökandens FO-nummer eller personbeteckning

Avgifter

 • ​​​1-10 st. vägmärken  50 €
 • 11-25 st. vägmärken  200 €
 • fler än 25 st. vägmärken  500 €
 • Om man endast måste sänka hastighetsbegränsningarna på grund av evenemanget uppbärs ingen avgift
 • Nekande beslut 50 €
 • Avgiften för förlängning av tillståndets giltighetstid är hälften av den ursprungliga avgiften, dock högst 50 €

Begäran om förlängningen av arbetstiden ska göras skriftligen under tillståndets giltighetstid och tillståndet ändras inte på något sätt. Övriga begäran om ändring behandlas som en ny ansökan. Som referens i förlängningsansökan används tillståndsbeslutets nummer. Om förlängningstid ansöker man via e-postadressen tilapaiset(at)ely-keskus.fi.

OBS! Om evenemanget kräver att vägen stängs för annan trafik, ska ett särskilt tillstånd ansökas från den lokala NTM-centralen. Läs mer på sidan:

Tillfällig avstängning av väg

Vägkyrkor

Vägvisning till vägkyrkor ges på samma sätt som till publika evenemang, eftersom behovet av vägvisning till dem är säsongsbetonat. Vägkyrkorna bör stå öppna för turister att besöka och stilla sig också då det inte försiggår kyrkliga förrättningar eller andra evenemang i kyrkan. Församlingen beviljas tillstånd för informationsmärke för en viss tid.

En förutsättning för vägvisning till en vägkyrka är bl.a. att vägkyrkan bör ingå i broschyren om vägkyrkor som årligen ges ut av föreningen Kirkkopalvelut och att kyrkan har ett parkeringsområde som rutten med vägvisare leder till.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.
 • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 

Vår telefontjänst är undantagsvis öppen den 12.1.-3.3. kl. 9-14. Ni kan lämna respons, frågor och förslag via Responskanalen som vanligt. Vi behandlar meddelandena vardagar kl. 8-16.

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 27.01.2023