Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-tapahtumien järjestäminen tiealueella-ingressi_sv

Evenemang på vägområde

 

Tillfälliga vägmärkesarrangemang förutsätter tillstånd

 

Om evenemanget förutsätter tillfälliga vägmärkesarrangemang ska tillståndet sökas hos NTM-centralen i Birkaland oavsett inom vilken NTM-centrals område evenemanget ordnas. Om landsägen används för evenemangets behov så att tillfälliga trafikskyltarrangemang inte behövs, kommer NTM-Centralen i Birkaland att göra ett kostnadsfritt utlåtandee i ärendet. Även i detta fall går man igenom tillståndsprocessen (mer information i avsnittet Ansökan om tillstånd). OBS! Det är viktigt att svara på frågan om situationen kräver att fordonstrafiken på landsvägen tillfälligt stoppas" på e-tjänsten.

Behandlingen av ansökan tar sammanlagt 2–4 veckor. Under rusningstiden på våren och sommaren bör du vara beredd på en längre handläggningstid. Behandlingstiden är minst 3 vardagar.

För arbete som sker på vägområde behövs arbetstillstånd.

Ansökan om tillstånd

Tillstånd ansöks i första hand genom e-tjänsten. Du loggar in på e-tjänsten med dina bankkoder eller mobilcertifikatet. OBS! Inloggningssidan är endast på finska. Du kan välja språket efter du har loggat in. 

Alternativ ansökningssätt

Du kan också använda fritt formulerad ansökan. OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separat handläggningsavgift.

Skicka en fritt formulerad ansökan med nedanstående uppgifter till NTM-centralen i Birkaland per post till adressen: NTM-centralen i Birkaland,
 Registratorskontoret, 
PB 297, 
33101 Tammerfors eller per e-post: registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • evenemangets namn och tidpunkt
 • en karta som visar på vilka vägsträckor trafikmängden köar
 • behöver man stoppas fordonstrafiken på landsvägen tillfälligt
 • väg/kommun
 • en uppskattning av evenemangets besökarantal
 • arrangör och kontaktuppgifter till kontaktpersonen
 • faktureringsadress
 • sökandens FO-nummer eller personbeteckning

Avgifter

 • ​​​1-10 st. vägmärken  50 euro
 • 11-25 st. vägmärken  200 euro
 • fler än 25 st. vägmärken  500 euro
 • Om man endast måste sänka hastighetsbegränsningarna på grund av evenemanget uppbärs ingen avgift
 • Nekande beslut 55 euro
 • Avgiften för förlängning av tillståndets giltighetstid är hälften av den avgiften, dock högst 50 euro
 • Av tillståndansökaren krävs utöver den egentliga tillståndavgiften en separat handläggningsavgift, om tillståndansökan inkommer på annat sätt än via elektroniska tjänsten. Handläggningsavgiftens storlek är hälftenav den tillståndavgift som tas ut, dock högst 50 euro. Handläggningsavgift tas inte ut om det är fråga om att förlänga tillståndsbeslutets giltighetstid.

Begäran om förlängningen av arbetstiden ska göras skriftligen under tillståndets giltighetstid och tillståndet ändras inte på något sätt. Övriga begäran om ändring behandlas som en ny ansökan. Som referens i förlängningsansökan används tillståndsbeslutets nummer. Om förlängningstid ansöker man via e-postadressen tilapaiset(at)ely-keskus.fi.

OBS! Om evenemanget kräver att vägen stängs för annan trafik, ska ett särskilt tillstånd ansökas från den lokala NTM-centralen. Läs mer på sidan:

Tillfällig avstängning av väg

Vägkyrkor

Vägvisning till vägkyrkor ges på samma sätt som till publika evenemang, eftersom behovet av vägvisning till dem är säsongsbetonat. Vägkyrkorna bör stå öppna för turister att besöka och stilla sig också då det inte försiggår kyrkliga förrättningar eller andra evenemang i kyrkan. Församlingen beviljas tillstånd för informationsmärke för en viss tid.

En förutsättning för vägvisning till en vägkyrka är bl.a. att vägkyrkan bör ingå i broschyren om vägkyrkor som årligen ges ut av föreningen Kirkkopalvelut och att kyrkan har ett parkeringsområde som rutten med vägvisare leder till.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
 • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 12.03.2024