Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-tapahtumien järjestäminen tiealueella-ingressi_sv

Evenemang på vägområde

Aktuellt

31.12.2021 Ändringar för ansökan om tillstånd from början av 2022

Uträtta ärenden i första hand med den elekronisk ärendetjänst (E-tjänst). Det alternativa sättet är att skicka fritt formulerad ansökan per post.

Du kan registrera dig i E-tjänsten för ärenden på webbplatsen https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

Nytt trafikmärke med den nya vägtrafiklagen

I och med den nya vägtrafiklagen kom ett nytt trafikmärke, tillfälligt informationsmärke, med vilket det kan vara möjligt att informera om sådana offentliga tillställningar där man inte kan använda tillfälliga anmälningar. Tillstånd att använda tillfälligt informationsmärke ska sökas. Tillståndsbeslutet är avgiftsbelagt.

Ansökningsblanketterna ändras så att de motsvarar den nya vägtrafiklagen så snart som möjligt. Man kan ansöka om ett tillfälligt informationsmärke genom att i fältet för fritt formulerad text ange information om att ett tillfälligt informationsmärke söks. Obs! Det ska lämnas in en egen ansökan om vägmärke för varje offentlig tillställning eller försäljningstillfälle och ett eget beslut ska fattas om varje evenemang.

Tillfälliga vägmärkesarrangemang förutsätter tillstånd

Om evenemanget förutsätter tillfälliga vägmärkesarrangemang ska tillståndet sökas hos NTM-centralen i Birkaland oavsett inom vilken NTM-centrals område evenemanget ordnas. Behandlingen av ansökan tar sammanlagt 2–4 veckor. Under rusningstiden på våren och sommaren bör du vara beredd på en längre handläggningstid.

OBS! Behandlingstiden är minst 3 vardagar.

För arbete som sker på vägområde behövs arbetstillstånd.

Ansökan om tillstånd

Tillstånd ansöks i första hand genom e-tjänsten. Du loggar in på e-tjänsten med dina bankkoder eller mobilcertifikatet. OBS! Inloggningssidan är endast på finska. Du kan välja språket efter du har loggat in. 

Alternativ ansökningssätt

Du kan också använda fritt formulerad ansökan. Skicka en fritt formulerad ansökan med nedanstående uppgifter till NTM-centralen i Birkaland per post till adressen: NTM-centralen i Birkaland,
 Registratorskontoret, 
PB 297, 
33101 Tammerfors eller per e-post: registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • evenemangets namn och tidpunkt
 • en karta som visar på vilka vägsträckor trafikmängden köar
 • väg/kommun
 • en uppskattning av evenemangets besökarantal
 • arrangör och kontaktuppgifter till kontaktpersonen
 • faktureringsadress
 • sökandens FO-nummer eller personbeteckning

Tillståndsavgifter

 • ​​​1-6 st. vägmärken  50 €
 • 7-20 st. vägmärken  200 €
 • fler än 20 st. vägmärken  500 €

(Om man endast måste sänka hastighetsbegränsningarna på grund av evenemanget uppbärs ingen avgift.)

 • Handläggningsavgift för ett nekande beslut 50 €

Vägkyrkor

Vägvisning till vägkyrkor ges på samma sätt som till publika evenemang, eftersom behovet av vägvisning till dem är säsongsbetonat. Vägkyrkorna bör stå öppna för turister att besöka och stilla sig också då det inte försiggår kyrkliga förrättningar eller andra evenemang i kyrkan. Församlingen beviljas tillstånd för informationsmärke för en viss tid.

En förutsättning för vägvisning till en vägkyrka är bl.a. att vägkyrkan bör ingå i broschyren om vägkyrkor som årligen ges ut av föreningen Kirkkopalvelut och att kyrkan har ett parkeringsområde som rutten med vägvisare leder till.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.
 • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi 

Trafikens Kundservice är stängd den 23–24 november på grund av personalutbildningsdagar. Vi betjänar igen 25.11. kl. 9.
Ni kan lämna frågor och förslag via responskanalen som vanligt. Vi behandlar meddelandena på fredagen.
Om brådskande problem som äventyrar trafiken bör anmälas till Vägtrafikantlinjen tel. 0200 2100 (24/7) eller nödnummer 112.

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 23.11.2022