Navigeringsmeny
Museotiet_Fagervikintie

Fagerviksvägen, Gamla kustvägen, Ingå

Illustrationsbild

Fagerviksvägen är en del av den medeltida Stora Kustvägen mellan Åbo och Viborg. Rutten röjdes redan på 1200-talet till en landsväg. Vägen gick längs Finska vikens kust från socken till socken och förenade således landets viktigaste bosättnings- och förvaltningsområden.

 


Regional information


ta kontakt

Trafikens kundservice


​​​​​​​Vägtrafikantlinjen 0200 2100 - ​​​​​​​Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).