Navigeringsmeny
Maantielauttaliikenne - ingressi sv

Landsvägsfärjetrafik

Finlands Färjetrafik ansvarar för landsvägsfärjetrafiken på övriga färjplatser i Finland förutom i Arvinsalmi (Liperi) och i Skagen (Pargas, Iniö) där landsvägstrafiken med färjor som Trafikledsverket äger sköter Kymen Saaristoliikenne Ab.

 

Aktuellt

Effekten av lagen om smittsamma sjukdomar på skärgårdstrafiken (pressmeddelandet 26.2.2021)


Regional information