Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenneturvallisuus - liikenneturvallisuussuunnitelmat - ingressi

Trafiksäkerhetsplaner

Trafiksäkerhetsplanerna drar upp riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i landskapen.

Uppgiften att leda det regionala trafiksäkerhetsarbetet och att sprida riktlinjer från riksnivå till regional nivå har tilldelats närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). De regionala trafiksäkerhetsplanerna preciserar och konkretiserar de riksomfattande åtgärderna och beaktar den nationella verksamhetsmiljön, de aktuella problemen och regionspecifika prioriterade områden.

Kommunspecifika planer för trygg och hållbar trafik utarbetas i samarbete med kommunernas olika förvaltningsområden. För att planera ska förverkligas förutsätts ett gott samarbete mellan olika aktörer, nya verksamhetssätt och tillräckliga resurser. Målet med planerna för trygg och hållbar trafik är att förbättra trafiksäkerheten genom att uppmärksamma alla trafikantgrupper samt öka antalet människor som promenerar, cyklar och använder kollektivtrafik.

Landskapsvisa trafiksäkerhetsplaner på finska:

Birkaland

Egentliga Finland och Satakunta

Lappland

Norra Österbotten och Kajanaland

Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland

Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

Östra Finland


Regional information


Uppdaterad: 03.05.2024