Navigeringsmeny
Museotiet_Koiviston_paikallistie

Koivisto bygdeväg, Äänekoski

Illustrationsbild

Museivägen i Koivisto är en del av vägförbindelsen mellan Kuopio och Vasa. Lantmätarna märkte ut vägen 1777. Koivisto var ända till mitten av 1800-talet en korsning för huvudvägarna i Mellersta Finland.


Regional information


ta kontakt

Trafikens kundservice


​​​​​​​Vägtrafikantlinjen 0200 2100 - ​​​​​​​Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).