Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-kuormaus ja merkintä-ingressi_sv

Lastning och märkningar

Lastning

Vid lastning av ett odelat föremål ska man i första hand sträva efter att undvika överbred transport. Långa föremål som inte kan transporteras inom ramen för de allmänt tillåtna längdgränserna på väg, ska i första hand transporteras i påhängsvagn, höga föremål i fordon av låg konstruktion eller i jumbotrailer och breda föremål vid behov lastade ovanpå snedstöd för att en överbred last ska kunna undvikas.

Flera odelade föremål får transporteras vid samma transport bara om de odelade föremålen också separat skulle orsaka att den tillåtna längden, bredden eller höjden överskrids. Det mått- eller massavärde som är allmänt tillåtet på väg får inte överskridas genom att de transporterade föremålen placeras på, bredvid eller efter varandra.


Märkning

Fordon och fordonskombinationer som används för specialtransporter ska märkas framtill, på sidorna och baktill enligt reglerna för specialtransporter. Transporten märks med hjälp av lyktor och reflektorer. Transportens mått avgör hur märkningen ska genomföras.


Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

0295 020 600 kundservice mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)

NTM-centralen i Birkaland,
Kundservice, Specialtransporter
PB 297, FI-33101 TAMMERFORS

Chatservicen är öppen mån-fre kl.12-15.


E-post: specialtransporter@ntm-centralen.fi