Navigeringsmeny
Tien tilapäinen sulkeminen-ingressi_sv

Tillfällig avstängning av väg

Om ett evenemang kräver att vägen stängs av för annan trafik måste man ansöka om tillstånd hos NTM-centralen. För till exempel rally och andra tävlingar med motorfordon måste vägen alltid stängas. Tillstånd att stänga vägen behövs också för försvarsmaktens övningar. Tillstånd för evenemang på motortrafikleder och motorvägar beviljas ytterst sällan.  

Tillstånd att stänga en landsväg söks hos den regionala NTM-centralen som har Ansvarsområde för trafik och infrastruktur (T).  

Verksamhetsområden för trafik ansvarsområden vid NTM-centralerna: 

 • NTM-centralen i Södra Österbotten: Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten 
 • NTM-centralen i Sydöstra Finland: Landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen 
 • NTM-centralen i Mellersta Finland: Landskapet Mellersta Finland 
 • NTM-centralen i Lappland: Landskapet Lappland 
 • NTM-centralen i Birkaland: Landskapet Birkaland 
 • NTM-centralen i Norra Österbotten: Landskapen Norra Österbotten och Kajanaland 
 • NTM-centralen i Norra Savolax: Landskapen Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen
 • NTM-centralen i Nyland: Landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland 
 • NTM-centralen i Egentliga Finland: Landskapen Egentliga Finland och Satakunta 

OBS! Tillstånd för att stänga en gata i en detalj- eller byggnadsplan beviljas av kommun- eller stadsstyrelsen. Tillstånd att stänga en enskild väg beviljas av väglaget.  

Ansökan 

Det kommer inom kort en ansökningsblankett. Tillstånd kan nu sökas med en fritt formulerad ansökan per e-post via registratorskontoret vid NTM-centralen i området. 

Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 

 • evenemangets namn, tidpunkt och ort 
 • alla vägar (landsvägar, gator och privata vägar som berörs av stängningen 
 • längden på de landsvägssträckor som ska stängas och de vägspecifika stängningstiderna 
 • karta som visar vägavsnitten som ska stängas 
 • arrangör och kontaktuppgifter till kontaktpersonen 
 • faktureringsadress samt sökandens FO-nummer eller personbeteckning 
 • översiktsplan över trafikledningen samt kontaktuppgifter till den person som ansvarar för trafikarrangemangen. Av den som ansvarar för trafikarrangemangen förutsätts Vägskydd 2-utbildning.

Mer information om planering av trafikledning finns i Trafikverkets (numera Trafikledsverket) anvisningar 3/2017 i bilagorna Evenemang och landsvägar:

Tillståndsavgifter och behandlingstider 

Tillståndsavgiften och behandlingstiden beror på händelsens karaktär och omfattning. Tillståndshandläggaren fastställer till vilken klass tillståndsansökan hör. Handläggningsavgiften för ett nekande beslut är 50 €. 

Små evenemang: Tillståndsavgift 50 €, behandlingstid cirka sex veckor 

 • Stängning av landsvägar har ringa inverkan. (T.ex. festpassage, marknad eller motsvarande evenemang) 
 • Evenemang som kräver stängning av en stam-, region- eller förbindelseväg, där en landsväg eller en del av den stängs. 
 • Ett evenemang med olika punkter i korsningsområde på stam-, region- eller förbindelsevägar. Evenemangets omfattning från landsvägarnas anslutning högst 0,5 km/riktning. 

Medelstora evenemang: Tillståndsavgift 200 €, behandlingstid cirka tre månader 

 • Stängning av landsvägar har en rimlig inverkan. 
 • Evenemang som kräver stängning av stam-, region- eller förbindelsevägar, där två eller flera landsvägar eller delar av dem stängs och vägsträckan som stängs är under 100 km.  
 • Hastighetstävlingar för motorfordon när vägsträckan som stängs är under 100 km. 

Information om evenemangets ansökan och beslut ges som offentlig delgivning på NTM-centralens webbplats.  

Stora evenemang: Tillståndsavgift 500 €, behandlingstid cirka fyra månader 

 • Stängning av landsvägar har stor inverkan. 
 • Evenemang som kräver stängning av riksväg, -vägar eller delar av dem. 
 • Evenemang som kräver stängning av stam-, region- eller förbindelsevägar, där två eller flera landsvägar eller delar av dem stängs och vägsträckan som stängs är över 100 km 
 • Hastighetstävlingar avsedda för motorfordon där vägsträckan som stängs är över 100 km. 

Information om evenemangets ansökan och beslut ges som offentlig delgivning på NTM-centralens webbplats, eftersom allmänheten ska erbjudas möjlighet att lämna åsikter i ärendet. Det är därför inte möjligt att påskynda processen, eftersom man före beslutsfattandet måste behandla medborgarnas åsikter. 

Tillståndsbeslut och andra nödvändiga tillstånd 

Tillståndsbeslutet skickas till den e-postadress som sökanden uppgett. I tillståndsbeslutet ges närmare anvisningar och information om sökandens skyldigheter.  

Tillståndsbeslutet innehåller tillstånd att installera de trafikstyrningsanordningar som behövs för att stänga av vägen. Om evenemanget också förutsätter andra trafikmärkesarrangemang ska ett separat tillstånd för dessa sökas hos NTM-centralen i Birkaland. Läs mer om trafikarrangemang för evenemang:

Eventuella trafikdirigerare godkänns av polisen. Sökanden ska också ansöka om andra tillstånd som behövs för evenemanget hos andra myndigheter (t.ex. för ordnandet av en offentlig tillställning). 

Avtal om iståndsättning 

För ett evenemang som sliter på vägen förutsätts att arrangören ingår ett avtal om iståndsättning av den vägsträcka som stängs. Anvisningar för iståndsättningsavtalet finns på finska:

Försvarsmaktens övningar 

Försvarsmakten ska av den regionala NTM-centralen skaffa ett beslut om tillfällig avstängning av en del av vägnätet, om försvarsmakten tillfälligt behöver förhindra eller begränsa den allmänna trafikens tillträde till någon del av vägnätet. Vid behov upprättas också ett avtal om iståndsättning om användningen av vägen sliter på vägen.  

Uppgiften har överförts från polisen till NTM-centralerna i och med den nya vägtrafiklagen från och med den 1 juni 2020. I övrigt följs Trafikverkets anvisning om militärfordon och landsvägar Sotilasajoneuvot ja maantiet (LIVI/1022/06.06.06./2017). (publiceras endast på finska)


Regional information


ta kontakt

Trafikens kundservice

 •    Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 •     Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15.
 •     0295 020 600 kundservice mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 •     E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

    Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)