Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Tien tilapäinen sulkeminen-ingressi_sv

Tillfällig avstängning av väg

Om ett evenemang kräver att vägen stängs av för annan trafik måste man ansöka om tillstånd hos NTM-centralen. För till exempel rally och andra tävlingar med motorfordon måste vägen alltid stängas. Tillstånd att stänga vägen behövs också för Försvarsmaktens övningar. Tillstånd för evenemang på motortrafikleder och motorvägar beviljas ytterst sällan.

Fyll i ansökan så noga som möjligt. Den vägledande behandlingstiden kan förverkligas endast om ansökan är gjord på rätt sätt. Om du får en begäran om komplettering av ansökan, kan du skicka in tilläggsinformation under sju dygn. Om det tar längre för dig att tillfoga informationen, börjar beräkningen av behandlingstiden på nytt.

Försäkra dig att du agerar i tid! En ansökan som kommit in för sent får ett nekande beslut.

För arbete som sker på vägområde behövs arbetstillstånd.

Tillstånd att stänga en landsväg söks hos den regionala NTM-centralen som har Ansvarsområde för trafik och infrastruktur (T).  

OBS! Tillstånd för att stänga en gata i en detalj- eller byggnadsplan beviljas av kommun- eller stadsstyrelsen. Tillstånd att stänga en enskild väg beviljas av väglaget.

Avgifter och behandlingstider 

Tillståndsavgiften och behandlingstiden beror på händelsens karaktär och omfattning. Tillståndshandläggaren fastställer till vilken klass tillståndsansökan hör. Handläggningsavgiften för ett nekande beslut är 55 €.

Av tillståndansökaren krävs utöver den egentliga tillståndavgiften en separat handläggningsavgift, om tillståndansökan inkommer på annat sätt än via elektroniska tjänsten. Handläggningsavgiftens storlek är hälftenav den tillståndavgift som tas ut, dock högst 50 €. Handläggningsavgift tas inte ut om det är fråga om att förlänga tillståndsbeslutets giltighetstid.

Små evenemang: Tillståndsavgift 100 €, behandlingstid cirka sex veckor 

 • Evenemang som kräver stängning av en stam-, region- eller förbindelseväg, där en landsväg eller en del av den stängs. 
 • Ett evenemang med olika punkter i korsningsområde på stam-, region- eller förbindelsevägar.

Medelstora evenemang: Tillståndsavgift 300 €, behandlingstid cirka tre månader 

 • Evenemang som kräver stängning av stam-, region- eller förbindelsevägar, där två eller flera landsvägar eller delar av dem stängs och vägsträckan som stängs är under 10 km.  
 • Hastighetstävlingar för motorfordon när vägsträckan som stängs är under 100 km. 

Information om evenemangets ansökan och beslut ges som offentlig delgivning på NTM-centralens webbplats.  

Stora evenemang: Tillståndsavgift 500 €, behandlingstid cirka fyra månader 

 • Evenemang som kräver stängning av riksväg, -vägar eller delar av dem. 
 • Evenemang som kräver stängning av stam-, region- eller förbindelsevägar, där minst två landsvägar eller delar av dem stängs och vägsträckan som stängs är minst 10 km 
 • Hastighetstävlingar avsedda för motorfordon där vägsträckan som stängs är över 100 km. 

Information om evenemangets ansökan och beslut ges som offentlig delgivning på NTM-centralens webbplats, eftersom allmänheten ska erbjudas möjlighet att lämna åsikter i ärendet. Det är därför inte möjligt att påskynda processen, eftersom man före beslutsfattandet måste behandla medborgarnas åsikter. 

Ansökan​​​​

Innan du lämnar ansökan för ett medelstort eller ett stort evenemang, ska du kontakta NTM-centralen i god tid.Du kan lämna en kontaktförfrågan via Trafikens kundservice, tel 0295 020 600 (vardagar kl. 9-15) eller trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi.

Om du behöver ett tillstånd för ett professionellt allmännyttigt testaktivitet, kan du kontakta Trafikens kundservice för ytterligare instruktioner.

Ansök om tillstånd genom att fylla i ansökan om anslutningstillstånd. Använd i första hand E-tjänsten, eftersom den gör handläggningen av ansökan snabbare. E-tjänsten kräver identifiering med bankkoder, mobilcertifikat eller ett certifikatkort. OBS! Inloggningssidan är endast på finska. Du kan välja språket efter du har loggat in.

Alternativt ansökningssätt

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du skicka en fritt formulerad ansökan med nedanstående uppgifter till regionens NTM-centralen per eller per e-post (max. 10 Mb/meddelande). OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separat handläggningsavgift. Handläggningsavgiftens storlek är hälften av den tillståndsavgift som tas ut, dock högst 50 euro.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 

 • evenemangets namn, tidpunkt och ort 
 • landsvägar som berörs av stängningen
 • längden på de landsvägssträckor som ska stängas och de vägspecifika stängningstiderna 
 • karta som visar vägavsnitten som ska stängas 
 • arrangör och kontaktuppgifter till kontaktpersonen 
 • faktureringsadress samt sökandens FO-nummer eller personbeteckning 
 • översiktsplan över trafikledningen samt kontaktuppgifter till den person som ansvarar för trafikarrangemangen. Av den som ansvarar för trafikarrangemangen förutsätts Vägskydd 2-utbildning.
 • avtal om iståndsättning

Exempel

Tillståndsbeslut och andra nödvändiga tillstånd 

Tillståndsbeslutet skickas till den e-postadress som sökanden uppgett. I tillståndsbeslutet ges närmare anvisningar och information om sökandens skyldigheter.  

Tillståndsbeslutet innehåller tillstånd att installera de trafikstyrningsanordningar som behövs för att stänga av vägen. Om evenemanget också förutsätter andra trafikmärkesarrangemang ska ett separat tillstånd för dessa sökas hos NTM-centralen i Birkaland. Läs mer om trafikarrangemang för evenemang:

Eventuella trafikdirigerare godkänns av polisen. Sökanden ska också ansöka om andra tillstånd som behövs för evenemanget hos andra myndigheter (t.ex. för ordnandet av en offentlig tillställning). 

Avtal om iståndsättning 

För ett evenemang som sliter på vägen förutsätts att arrangören ingår ett avtal om iståndsättning av den vägsträcka som stängs. Anvisningar för iståndsättningsavtalet finns på finska:

Försvarsmaktens övningar 

Försvarsmakten ska av den regionala NTM-centralen skaffa ett beslut om tillfällig avstängning av en del av vägnätet, om försvarsmakten tillfälligt behöver förhindra eller begränsa den allmänna trafikens tillträde till någon del av vägnätet. Vid behov upprättas också ett avtal om iståndsättning om användningen av vägen sliter på vägen.

Uppgiften har överförts från polisen till NTM-centralerna i och med den nya vägtrafiklagen från och med den 1 juni 2020. I övrigt följs Trafikverkets anvisning om militärfordon och landsvägar Sotilasajoneuvot ja maantiet (LIVI/1022/06.06.06./2017). (publiceras endast på finska)

Verksamhetsområden för trafik ansvarsområden vid NTM-centralerna: 

 • NTM-centralen i Södra Österbotten: Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten 
 • NTM-centralen i Sydöstra Finland: Landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen 
 • NTM-centralen i Mellersta Finland: Landskapet Mellersta Finland 
 • NTM-centralen i Lappland: Landskapet Lappland 
 • NTM-centralen i Birkaland: Landskapet Birkaland 
 • NTM-centralen i Norra Österbotten: Landskapen Norra Österbotten och Kajanaland 
 • NTM-centralen i Norra Savolax: Landskapen Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen
 • NTM-centralen i Nyland: Landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland 
 • NTM-centralen i Egentliga Finland: Landskapen Egentliga Finland och Satakunta 
   
 • Kontaktuppgifter till NTM-centralerna 

Regional information


Ta kontakt

Trafikens kundservice

 • Responskanalen (Sök information, ge respons, fråga om råd)
 • Chatservicen är öppen mån-fre kl.9-15
 • Kundservice 0295 020 600 ​​​​mån-fre 9-15, rådgivning och respons (lna/mta)
 • E-post: trafikens.kundservice(at)ntm-centralen.fi ​​

Vägtrafikantlinjen 0200 2100

Meddelanden om vägnätets skick och problem i trafiken (öppen 24 h, lna/mta)

Uppdaterad: 26.02.2024