Navigeringsmeny
LAP Alueen tila ja näkymät

Alueen tila ja näkymät - Lappi

Lapissa toimintaympäristön kehityksen seurantaa ja ennakointia tehdään viranomaisten (Lapin ELY-keskus, Lapin AVI, Lapin liitto), koulutuksen järjestäjien, elinkeinoelämän edustajien ja muiden toimijoiden yhteistyönä. Tilastotietoa, tutkimuksia ja asiantuntijoiden näkemyksiä kootaan Lapin Luotsi -ennakointisivustolle. Luotsista löytyy mm. viranomaisten yhteistyönä tuotettava Lapin toimintaympäristöanalyysi, jossa kuvataan alueen toimintaympäristön nykytilaan ja kehitysnäkymiä.

Lapin ELY-keskus kokoaa ja analysoi tietoa mm. työmarkkinoiden, aluetalouden, infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen tilasta ja muutoksista sekä ennakoi tulevaa kehitystä. Tietoa ja analyysejä hyödynnetään ELY-keskuksen toiminnan suunnittelussa sekä maakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille tarvitsijoille ja kiinnostuneille. Osaan palveluista tarvitaan käyttäjätunnus.

Linkkejä valtakunnallisesti ylläpidettäviin tietokantoihin, seurantatietoihin ja julkaisuihin löytyy oikeasta palstasta kohdasta muualla verkossa.

ELY-keskusten arkistot ovat julkisia. Tietojen etsintään ja mahdolliseen tulostamiseen tai kopiointiin varataan kohtuullinen aika ja tietojen hankinnasta syntyneet merkittävät työkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Veloitus perustuu valtion maksuperustelakiin. Julkisuuslaki kuitenkin suojaa tiettyjä, esimerkiksi henkilöllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja uhanalaisiin lajeihin liittyviä tietoja. Aineistotiedustelut voi lähettää kirjaamoon: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi.

Uppdaterad: 20.06.2023