Verkostosta elinvoimaa yrityksille - SYP 2.0 (ESR-hanke)


Korona mullisti maailman ja osattomaksi tästä ei ole jäänyt lappilainen yrityskenttä. Uudet toimintamallit (etätyö, digitaaliset välineet ja ohjelmat), toimintaohjeet, viranomaismääräykset sekä liiketoimintaan liittyvät rajoittamistoimenpiteet että rajaliikenteiden sulkemiset ovat luoneet täysin ennakoimattoman toimintaympäristön monille aloille ja yrityksille. Usealla yrityksellä on selviytymisvaihe meneillään.

Tästä huolimatta on katsottava eteenpäin ja rajoitusten purkamisen yhteydessä katsottava avautuvaa maailmaa ja toimintaympäristöä. Uuteen normaaliin siirtyminen on vaatinut ja vaatii yrityksiltä uudenlaista osaamista, ajattelua ja toimintatapoja.

Lapin ELY-keskus on osaltaan auttamassa yrityksiä ja seudullisia yrityspalvelutoimijoita.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kahteen laajaan toiminnalliseen kokonaisuuteen:

  1. Yrityksille suunnattujen muutostilanteeseen sopivien palvelujen kehittäminen etenkin koronatilanteesta kärsiville yrityksille. Näitä yrityksiä on etenkin matkailu- ja matkailuun sidonnaiset yritykset, palveluala sekä 1-3 vuotta toiminnassa olleet yritykset, sekä
  2. Lappilaisen yrityspalveluverkoston kehittäminen vastaamaan koronamuutostilanteen tuomiin haasteisiin

Hanke päättyy 30.6.2023.

 

Lisätietoja

Verkostosta elinvoimaa yrityksille - SYP 2.0 -hankkeen projektipäällikkö Olli Lehtoniemi, Työllisyys-, yrittäjyys-, osaaminen- ja maahanmuuttoyksikkö

Uppdaterad: 29.11.2021