Navigeringsmeny
LAP Alueen tila ja näkymät - Työllisyyskatsaukset

Työllisyyskatsaukset - Lappi

Lapin ELY-keskus julkaisee kuukausittain työllisyyskatsauksen alueen työllisyystilanteesta. Työllisyyskatsaus perustuu työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin (tem.fi).

Lapin ELY-keskuksen uusin työllisyyskatsaus löytyy selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx.

Työllisyyskatsauksen selainversiosta www.temtyollisyyskatsaus.fi

  • voit helposti kopioida katsauksen kuviot, tilastotiedot ja taulukot käyttöösi
  • saat kuviot ja taulukot ja niistä koostuvan pdf-version myös ruotsin- ja englanninkielisenä
  • saat samasta osoitteesta koko maan ja kaikkien ELY-keskusten työllisyyskatsaukset (aluevalikko sovelluksen vasemmassa ylänurkassa)

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain on saatavissa kuukausittain julkaisupäivänä päivittyvinä myös Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa https://statfin.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/  polkua / Työnvälitystilasto (TEM)

Lapin työllisyyskatsauksen pdf-versiot:

Sivulla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja työ- ja elinkeinoministeriön PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita.

Työllisyyskatsaukset/Sysselsättningsöversikt/Employment bulletin 2024

  På svenska In english
Helmikuu (pdf) Februari (pdf) Febryary (pdf)
Tammikuu (pdf) Januari (pdf) January (pdf)

                                                   
Vuosien 2013 - 2023 työllisyyskatsaukset

Uppdaterad: 26.03.2024