Navigeringsmeny

Hyvä työpaikka Lapissa (ESR-hanke)

Lapin työmarkkinoille on syntynyt tilanne, jossa pienillä paikkakunnilla on tarve osaavasta työvoimasta miltei joka toimialalla. Alueellisina työmarkkinoiden haasteina ovat työttömyysjaksojen pitkittyminen. Tunnistettuina ongelmina ovat muun muassa työpaikkojen heikko pitovoima eritoten nuorten työntekijöiden osalta. Toisaalta tunnistettuna haasteena on myös yritysten osaamisvaje työntekijöiden hiljaisen tietotaidon siirtämisestä työyhteisöön ja käyttämättömän osaamispotentiaalin hyödyntäminen

Työn tekemisen tapojen kehittyminen haastaa lappilaisia yrityksiä laajasti. Siinä missä organisaation sisäisiä prosesseja tulee kehittää vastaamaan tuloksellista toimintaa, tulee yritysten panostaa työntekijöiden työhyvinvointiin. Panostamalla yritysten työurajohtamiseen ja työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa työn tuottavuuden kasvattamisen lisäksi myös työantajakuvaan ja vahvistaa Lapin työmarkkinakuvaa.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Hakea uusia ratkaisuja mikro- ja pk-yritysten työantajakuvan parantamiseen, työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä yritysten johtamis- ja henkilöstöhallinto-osaamisen monipuolistamiseen.
  2. Vahvistaa yritysten osaamista työurajohtamisesta ja edistää työyhteisöjen kykyä työtehtävien kehittämisessä ja digitalisaation hyödyntämisessä
  3. Parantaa yritysten työhyvinvointia, vahvistaa työnantajakuvaa ja laajemmin lappilaisten yritysten veto- ja pitovoimaa. 

Hankkeessa tavoitellaan erityisesti Lapin pienten paikkakuntien yrityksiä, joissa pystytään tunnistamaan edellä kuvatut haasteet.

Toimenpiteet

Hankkeessa tuetaan mikro- ja pk-yrityksiä toimintatapojen, pitovoiman sekä työhyvinvoinnin kehittämisessä digitalisaatiota hyödyntäen. Hankkeen tehtävät jakautuvat neljään työkokonaisuuteen:

  1. Nykytilan kuvaus
  2. Työurajohtaminen
  3. Työn tuunaaminen
  4. Monimuotoisen rekrytoinnin tuki

Toimintatapojen kehittämisen juurruttamisessa hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä, jolloin toiminnan kehittäminen tapahtuu organisaatiossa itsessään eikä tule ulkoapäin annettuna. Hankkeessa hyödynnetään palvelu- ja työnmuotoilun menetelmiä, joissa panostetaan työntekijöiden osallistamiseen. Hankkeessa kasvatetaan ymmärrystä siitä, mitä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan korona-ajan jälkeen erilaista työtä tekevissä organisaatioissa ja mitä työhyvinvointi ja siihen panostaminen tarkoittaa työntekijöille ja työnantajille. Hankkeessa vahvistetaan lappilaisten yritysten osaamista työurajohtamisesta ja työhyvinvoinnin edistämisestä digitalisaation luomia mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Toimiaika

Hankkeen toimiaika: 1.1.2022-31.10.2023

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö, Emma Kaisanlahti, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. +358 295 037 417

Projektisuunnittelija, Kaisa Koskimäki, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. +358 295 037 109

Uppdaterad: 10.03.2023