Navigeringsmeny

Hyvä työpaikka Lapissa (ESR-hanke) 

 

Lapin työmarkkinoille on syntynyt tilanne, jossa pienillä paikkakunnilla on tarve osaavasta työvoimasta miltei joka toimialalla. Alueellisina työmarkkinoiden haasteina ovat työttömyysjaksojen pitkittyminen. Tunnistettuina ongelmina ovat muun muassa työpaikkojen heikko pitovoima eritoten nuorten työntekijöiden osalta. Toisaalta tunnistettuna haasteena on myös yritysten osaamisvaje työntekijöiden hiljaisen tietotaidon siirtämisestä työyhteisöön ja käyttämättömän osaamispotentiaalin hyödyntäminen.


Työn tekemisen tapojen kehittyminen haastaa lappilaisia yrityksiä laajasti. Siinä missä organisaation sisäisiä prosesseja tulee kehittää vastaamaan tuloksellista toimintaa, tulee yritysten panostaa työntekijöiden työhyvinvointiin. Panostamalla yritysten työurajohtamiseen ja työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa työn tuottavuuden kasvattamisen lisäksi myös työantajakuvaan ja vahvistaa Lapin työmarkkinakuvaa.


Hankkeen tavoitteena oli:

 1. Hakea uusia ratkaisuja mikro- ja pk-yritysten työantajakuvan parantamiseen, työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä yritysten johtamis- ja henkilöstöhallinto-osaamisen monipuolistamiseen.
 2. Vahvistaa yritysten osaamista työurajohtamisesta ja edistää työyhteisöjen kykyä työtehtävien kehittämisessä ja digitalisaation hyödyntämisessä.
 3. Parantaa yritysten työhyvinvointia, vahvistaa työnantajakuvaa ja laajemmin lappilaisten yritysten veto- ja pitovoimaa. 

Hankkeessa hyödynnettiin palvelu- ja työnmuotoilun menetelmiä, joissa panostettiin yritysten osallistamiseen. Hankkeessa kasvatettiin ymmärrystä työhyvinvoinnin nykytilasta ja mitä työhyvinvointi ja siihen panostaminen tarkoittaa työntekijöille ja työnantajille. Hankkeessa vahvistettiin lappilaisten yritysten osaamista työurajohtamisesta ja työhyvinvoinnin edistämisestä.

Hanke jakautui neljään työpakettiin, joidenka tulokset esitellään alla olevassa haitarivalikossa. Innokkaita lukuhetkiä! 

 • Hankkeessa kartoitettiin lappilaisen työhyvinvoinnin tilaa kyselytutkimusten avulla. Lisää kyselyiden tuloksista löydät Työhyvinvoinnin nykytila välilehdeltä

 • Työkokonaisuudessa vahvistettiin yrittäjien osaamista johtaa eri ikäisiä ja erilaisia tilanteita työyhteisössä. Menetelmänä käytettiin henkilökohtaista työnohjausta. Palautteen perusteella yrittäjät kokivat hyödylliseksi omien tilanteiden sanottamisen ulkopuoliselle, jotta ratkaisuja syntyi. Valmennukset olivat yrityslähtöisiä ja -kohtaisia. 

 • Työkokonaisuudessa monipuolistettiin yritysten keinoja johtaa työyhteisöjä ja havaita olemassa olevia veto- ja pitovoimatekijöitään. Palvelussa kehitettiin yksilön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä. Keskusteluyhteyksien avaaminen erityisesti nuorten ja esihenkilöiden välillä koettiin myös tarpeelliseksi. Valmennukset olivat yrityslähtöisiä ja -kohtaisia. 

  Työpaketti 3 koonti esitettynä kuvassa.

 • Työkokonaisuudessa kehitettiin kansainvälisten osaajien ja täsmätyökykyisten rekrytointiprosesseja yrityksissä. Palveluiden aikana jaettiin tietoa ja monipuolistettiin näkemyksiä siitä millaisia potentiaalisia työntekijöitä työmarkkinoilla on ja millaisilta työmarkkinat näyttävät tulevaisuudessa. Lisää luettavaa ja materiaalit löytyvät Monimuotoisen rekrytoinnin tuen välilehdeltä

  Työpaketti 4 tulokset kuvassa esitettynä.

 • Hankkeen kokonaistulokset kiteytyvät viiteen kohtaan (ks. kuva alla). Hankkeen kerryttämän tiedon avulla pystyttiin kehittämään työhyvinvoinnin monialaisia kehittämiskohteita kuten rekrytointiosaamista, työntekijän työpäiväkokemusta ja yrittäjien työssä jaksamista. Työhyvinvoinnin kehittäminen vaatii jatkuvia ja määrätietoisia askeleita, joita kannustamme edelleen ottamaan askel kerrallaan! 

  Kuvassa hankkeen kokonaistulokset jaettuna viiteen kohtaan: työhyvinvoinnin nykytilan hahmottaminen Lapissa, työhyvinvoinnin haasteiden avoin käsittely, moninaisten, työyhteisön sisäisten asioiden ratkaiseminen, ilmapiirin kehittäminen monimuotoisille työyhteisöille ja rekrytointiosaamisen kehittäminen.

   

  Hankkeeseen osallistui yhteensä 50 mikro- ja pk-yritystä, jotka sijoittuvat Lapin laajalle alueelle. 

   

  Infogram-kuva, jossa kartalla esitettynä hankkeen vaikutusalue osallistuneiden yritysten mukaan. Yrityksiä mukana oli eniten Rovaniemeltä, Kittilästä ja Inarista.

Hankkeen toimiaika: 

1.1.2022-31.10.2023

Lisätiedot: 

Projektipäällikkö, Emma Kaisanlahti, [email protected], p. +358 295 037 417

Projektisuunnittelija, Kaisa Koskimäki, [email protected], p. +358 295 037 109

 

Uppdaterad: 29.09.2023