Navigeringsmeny
LAP Hankkeet Työhyvinvointia digiajassa Lapin aluepilotti

Työhyvinvointia digiajassa - Lapin aluepilotti

Työ2030 logo

Tavoitteena on tukea työelämän uudistamista Lapin alueella. Kehittämistyön toiminnan keskipisteessä on työhyvinvointi.

Työelämävalmentajapalvelun pilotointi on tärkeä osa hanketta. Palvelun tavoitteena on viedä digi- ja etätyöskentelyn oppeja ja hyviä käytänteitä organisaatioihin sekä kehittää toimintatapoja kokeilun ja oppimisen avulla. Toiminnalla tähdätään työhyvinvoinnin kehittymiseen. Vuoden 2021 aikana toteutetaan kaksi valmennusta. Toisella valmennuskierroksella on vielä tilaa.

Osana hanketta on toteutettu laaja työhyvinvointikysely. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa koettua työhyvinvointia, vuorovaikutusta, työhyvinvoinnin ja digitalisaation suhdetta ja ergonomiaa.

Hankeinfo

Hankkeen rahoittaa Työterveyslaitos ja se on osa laajempaa TYÖ2030-kokonaisuutta, joka tähtää työelämän uudistamiseen. TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään uudenlaisia toimintatapoja työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa sekä kannustetaan kokeiluihin.

Lisätietoa

Työ2030-kehittämisohjelma (hyvatyo.ttl.fi)

Projektipäällikkö Olli Lehtoniemi, puh. +358 50 380 7570

sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi