Tavoite 3 - TKI-lähettiläs - toimintamalli 

Hankkeessa pilotoidaan TKI-lähettiläs -toimintamalli, jolla halutaan edistää TKI-toimintaa pk-yrityksissä ja yritysrajapinnassa. Toimintamallin kehittämisessä huomioidaan Lapin älykkään erikoistumisen strategian painopisteet. TKI-lähettilään tentävänä on vahvistaa sekä yritysten johdon ja henkilöstön että Lapin seudullisen yrityspalveluverkoston tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) osaamista monipuolisesti. Keskeisenä tehtävänä on myös tiedottaa, aktivoida, sparrata ja ohjata yrityksiä sekä edistää TKI-hankkeiden käynnistymistä. Toiminnan piiriin valikoidaan yritykset hankkeen edetessä.

TKI-lähettiläinä toimivat hankkeessa maaliskuussa 2024 aloittaneet yritysasiantuntijat Jyry Lehtoniemi ja Trifon Suopela. Jyryn toiminta-alueena on Pohjois-Lappi, Itä-Lappi sekä Rovaseutu ja Trifon puolestaan toimii Meri-Lapin, Tornionlaakson sekä Tunturi-Lapin alueella.

TKI-toimintamallin kehittäminen on käynnistynyt alkuvuodesta 2024. Prosessin edetessä tätä sivua päivitetään.

Euroopan unionin rahoittama - logo

Genvägar

Jyry Lehtoniemi, yritysasiantuntija

[email protected]

0295 037 079

Trifon Suopela, yritysasiantuntija

[email protected]

0295 037 084

Uppdaterad: 08.04.2024