Navigeringsmeny
UUD Sysselsättningsöversikter - Nyland

Sysselsättningsöversikter - Nyland

NTM-centralen i Nyland ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder.

Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna. Uppgifter om publiceringsdagar och en länk till den riksomfattande sysselsättningsöversikten finns i spalten till höger.

Kontakt

tutkimus.uusimaa@ely-keskus.fi

UUD Uudenmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset 2013-2019 sv.

Kommunspecific coronauppföljning

Kommunstatistik som uppdateras regelbundet (2006-)

Sysselsättningsöversikter

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013