Navigeringsmeny
UUD Sysselsättningsöversikter - Nyland

Sysselsättningsöversikter - Nyland

NTM-centralen i Nyland ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder.

Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna. Uppgifter om publiceringsdagar och en länk till den riksomfattande sysselsättningsöversikten finns i spalten till höger.

Kontakt

[email protected]

UUD Uudenmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaukset 2013- sv.

Kommunstatistik som uppdateras regelbundet (2006-)

Sysselsättningsöversikter

På sidan finns pdf-filer som har publicerats av arbets- och näringsministeriet efter den 23 september 2018 och som innehåller tillgänglighetsbrister.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

Uppdaterad: 26.03.2024