Dammen i Kocksbybäcken ersätts med bottentrösklar och fåran restaureras

Kuvassa on pato.
Kocksbybäckens bottentrösklar efter restaureringen i augusti 2004.


Vid en inventering som genomfördes 2000 upptäckte man att det i Kocksbybäcken, som är en förgrening till Ingarskila å, fanns en cirka en meter hög damm som användes för bevattning. Skillnaden i vattennivån ovanför och under dammen var liten, eftersom konstruktionen släppte igenom vatten och hindrade fiskarna från att vandra. Bäcken är ett mycket viktigt område där det ursprungliga öringbeståndet i Ingarskila å fortplantar sig, och därför restaurerades den år 2003. I samband med restaureringen revs dammen och ersattes med bottentrösklar som också lämpar sig för öringen som fortplantnings- och livsmiljö. Omedelbart efter restaureringen observerades lekande fiskar som stigit upp från havet vid bottentröskeln, och i området ovanför har öring observerats regelbundet.

Basuppgifter om ändringen av dammen i Kocksbybäcken

  • År för färdigställande: 2003
  • Längd: 20 m
  • Stigning: cirka 0,3 m
  • Stigningens struktur: 2 bottentrösklar och strömstenar
  • Höjdskillnad mellan huvudtrösklarna: 0,15 m
  • Dimensionerande flöde: hela bäckens flöde
  • Vattenbredd vid dimensionerande flödet: 2 m
  • Vattendjup vid dimensionerande flödet: 0,1–0,5 m
  • Avstånd från åmynningen: 2,3 km
Kuvassa on pato ennen kunnostamista.
Dammkonstruktionen år 2000.
Kuvassa kaivinkone tekee purolle pohjatöitä.
Dammen är riven och grundarbeten pågår. Bild från år 2003.

Kuvassa on rakenteilla oleva kalatie.
Stenar placeras ut och höjdnivåerna ska kontrolleras.
 

Kuvassa on kaivinkoneen kauha työstämässä puron pohjaa.
Det första lagret av stenstommen är klar och man fyller på med kross.
Kuvassa on rakenteilla oleva kalatie.
Andra stenlagret och all kross är på plats.
Kuvassa on kalatien pohjakynnys, joka on verhoiltu soralla ja kivillä.
Bottentrösklarna kläs in med grus och sten.
 

Kuvassa on kutukuoppa.
Lekgrop i forsnacken i början av november 2005.

 

Bilder: Harri Aulaskari