Dammen i Kocksbybäcken ersätts med bottentrösklar och fåran restaureras

Kocksbybäckens bottentrösklar efter restaureringen i augusti 2004.


Vid en inventering som genomfördes 2000 upptäckte man att det i Kocksbybäcken, som är en förgrening till Ingarskila å, fanns en cirka en meter hög damm som användes för bevattning. Skillnaden i vattennivån ovanför och under dammen var liten, eftersom konstruktionen släppte igenom vatten och hindrade fiskarna från att vandra. Bäcken är ett mycket viktigt område där det ursprungliga öringbeståndet i Ingarskila å fortplantar sig, och därför restaurerades den år 2003. I samband med restaureringen revs dammen och ersattes med bottentrösklar som också lämpar sig för öringen som fortplantnings- och livsmiljö. Omedelbart efter restaureringen observerades lekande fiskar som stigit upp från havet vid bottentröskeln, och i området ovanför har öring observerats regelbundet.

Basuppgifter om ändringen av dammen i Kocksbybäcken

  • År för färdigställande: 2003
  • Längd: 20 m
  • Stigning: cirka 0,3 m
  • Stigningens struktur: 2 bottentrösklar och strömstenar
  • Höjdskillnad mellan huvudtrösklarna: 0,15 m
  • Dimensionerande flöde: hela bäckens flöde
  • Vattenbredd vid dimensionerande flödet: 2 m
  • Vattendjup vid dimensionerande flödet: 0,1–0,5 m
  • Avstånd från åmynningen: 2,3 km
Dammkonstruktionen år 2000.
Dammen är riven och grundarbeten pågår. Bild från år 2003.

Stenar placeras ut och höjdnivåerna ska kontrolleras.
 

Det första lagret av stenstommen är klar och man fyller på med kross.
Andra stenlagret och all kross är på plats.
Bottentrösklarna kläs in med grus och sten.
 

Lekgrop i forsnacken i början av november 2005.

 

Bilder: Harri Aulaskari

Uppdaterad: 04.08.2022