Navigeringsmeny
UUD-Organisaatio sv.

Organisation – Nyland

NTM-centralen i Nyland svarar för närings-, trafik-, bildnings-, arbets- och miljöfrågor på sitt verksamhetsområde.

Överdirektör Petri Knaapinen, 0295 021 000 (växel)
Överdirektörens sekreterare Marja Vallin, 0295 020 970

Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens:
direktör Petri Knaapinen, 0295 021 000 (växel)

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur:
direktör Päivi Nuutinen, 0295 021 000 (växel)

Ansvarsområdet för miljö och naturresurser:
direktör Satu Pääkkönen, 0295 021 000 (växel)

Ledningens stöd -enheten direkt under överdirektören:
chef Jaakko Pesola, 0295 021 000 (växel)

NTM-centralernas förvaltningsärenden sköts av NTM-centralernas utvecklings- och förvaltningscenter:
tfn  0295 020 000
keha-keskus.fi

Ta kontakt

Uppdaterad: 16.02.2024