Navigeringsmeny
Coronasituationens sysselsättningseffekter i Nyland

Coronasituationens sysselsättningseffekter - Nyland

NTM-centralen i Nyland publicerar varje vecka processuppgifter om sysselsättningen på kommunnivå gällande coronavirusets effekter. Uppgifterna är inte officiella statistiska uppgifter och är således inte jämförbara med officiella publikationer, till exempel sysselsättningsöversikter. Uppgifterna härstammar från TE-förvaltningens kunddatasystem URA. Uppgifter om färre än fem fall omfattas av sekretessbestämmelserna.

Kontakt

[email protected]

Kommunspecifik coronauppföljning och uppföljning av målgruppen för kommunförsöken med sysselsättning

Från och med vecka 37 och framåt har de uppgifter som publiceras om uppdateringar ändrats. På det andra mellanbladet har man också lagt till uppgifter om målgruppen för kommunförsöken för sysselsättning i Nyland samt om de arbetssökande som TE-byrån ansvarar för i Nyland. Uppföljningen genomförs varje vecka.

Uppföljningen för veckorna 21-36 finns under uppföljningen av arbetslösheten bland unga.

Kommunspecifik coronauppföljning och uppföljning av målgruppen för kommunförsöken med sysselsättning

Från och med vecka 37 och framåt har de uppgifter som publiceras om uppdateringar ändrats. På det andra mellanbladet har man också lagt till uppgifter om målgruppen för kommunförsöken för sysselsättning i Nyland samt om de arbetssökande som TE-byrån ansvarar för i Nyland. Uppföljningen genomförs varje vecka.

Uppföljningen för veckorna 21-36 finns under uppföljningen av arbetslösheten bland unga.

Uppföljning av ungdomsarbetslösheten

Från vecka 37 framåt publiceras också en uppföljning av arbetslöshetssituationen bland unga (under 30 år) i Nyland. Uppföljningen publiceras varannan vecka.

Kommunspesific coronauppföljning

I fråga om de uppgifter som publiceras från vecka 21 och framåt har offentliggörandet av uppgifterna förenhetligats på riksnivå, och uppgifterna publiceras likadana i alla NTM-områden. De uppgifter som nu publiceras kan således avvika något från de uppgifter som publicerats tidigare. Samtidigt har antalet uppgifter som publiceras minskat.

Uppdaterad: 24.05.2022